verzuring

Het proces waarbij de concentratie van waterstofionen in de bodem geleidelijk toeneemt, veroorzaakt door verwijdering van (licht alkalische) gewasproducten, uitloging en het gebruik van verzurende N meststof soorten, versneld of onvoldoende gecompenseerd door de natuurlijke bestanddelen van een bodem waaronder het moedermateriaal.