Bodemverontreiniging / vervuiling

Accumulatie van nutriënten, metalen of organische verbindingen leidend tot a reductie van het vermogen van bodems om te leveren bodemfuncties. Verontreiniging kan een direct toxisch effect hebben op de planten, dieren of mensen die in, op of van die grond leven, of een indirect toxisch effect hebben door accumulatie in de hele trofische keten.