Inklinking van grond

Het veranderen van de aard van de bodem zodat er een afname van het volume van holtes tussen bodemdeeltjes of aggregaten; het manifesteert zich als een toename in bulkdichtheid en een sterk verdichte grond kan aanzienlijk minder doorlatend en minder belucht worden. Door de mens veroorzaakte verdichting wordt veroorzaakt door stroperij (herhaaldelijk vertrappelen van dierlijke hoeven) of door het passeren van zware machines. Andere typische voorbeelden zijn