Bodemkleur

Bodemkleur is een van de indicatoren van de bodemtoestand en hangt van veel factoren af, voornamelijk van de hoeveelheid en de toestand van organisch materiaal en ijzeroxide, evenals de hoeveelheid lucht en water in de bodem poriën; Over het algemeen hebben donkere bodems hoge organisch materiaal inhoud, grijze bodems zijn drassig of anaërobe, bruine bodems zijn goed doorlatende en beluchte bodems. De bodemkleur wordt gemeten met Munsell Soil Color-kaarten.