"Sand"

Bodemdeeltjes met een diameter van 0.06-2.0 mm met een laag specifiek oppervlak OF een bodemtextuurklasse met 65% of meer zand en minder dan 8% klei. In tegenstelling tot kleisoorten krimpen en zwellen zandgronden niet bij drogen en bevochtigen en zijn ze, tenzij ze kunstmatig verdicht worden, snel doorlatend. (NB: USDA-classificatie gebruikt 0.05 in plaats van 0.06).