pH

Maatstaf van zuurgraad, gemeten van 1 (zuur) tot 7 (neutraal) tot 14 (alkalisch) uitgedrukt op een logaritmische schaal. De meeste bodems hebben een pH van 3 tot 9.