Pedo-klimaatzone

Zones die relatief homogeen zijn wat betreft klimaat en bodem (bijv. Metzger et al., 2005).