Verlies van organische stof

Afname van organisch materiaal gehalte in een of meer bodemlagen wanneer het jaarlijkse verlies van organisch materiaal (bijv. door oxydatie or erosie) wordt onvoldoende gecompenseerd door de jaarlijkse winst van organisch materiaal, afkomstig van gewasresten, compost en mest.