Beheer van voedingsstoffen

De manier waarop de beschikbaarheid van voedingsstoffen en / of de manier waarop nutriëntenkringlopen (qua bodem processen) is gereguleerd.