Minimale grondbewerking

A landbouw systeem dat beperkt landbouw bewerkingen die essentieel zijn voor de productie van gewassen en het voorkomen van bodembeschadiging, waarbij in het algemeen slechts één keer per jaar ongeveer 30% gewasresten op het oppervlak achterblijven, vaak uitgevoerd met specifieke machines (bijv. eg, cultivator met starre tanden of een rotavator).