Mest

Uitwerpselen van vee, als zodanig of inclusief strooisel