Uitloging

Verwijdering van oplosbare materialen van de ene zone in de bodem naar de andere via neerwaartse beweging van het water in het profiel.