Landgebruik

Het sociaal-economische doel van het land. De belangrijkste klassen zijn te vinden in de landgebruiksnomenclatuur van LUCAS (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/other_documents/lucas/index.htm). We richten ons op landbouw.