Land nemen

Toename van woongebieden in de loop van de tijd. Dit proces omvat de ontwikkeling van verspreide nederzettingen in landelijke gebieden, de uitbreiding van stedelijke gebieden rond een stedelijke kern (inclusief stadsuitbreiding) en de conversie van land binnen een stedelijk gebied (verdichting).