infiltratie

De beweging van water dat het bodemoppervlak in de bodem passeert (in tegenstelling tot percolatie, wat beweging is van water door bodemlagen die naar beneden naar de watervoerende lagen of naar rivieren gaan).