Plaag

Accumulatie van middelen die biologische stress en daaropvolgend verlies van opbrengst kunnen bevorderen, zoals nematoden, onkruid, micro-organismen, muizen, etcetera, begunstigd door bijvoorbeeld een te smal gewasrotatie.