Indicatoren van bodemkwaliteit, fysiek

Fysieke kenmerken die variëren met het management zijn onder meer bulkdichtheid, totale stabiliteit, infiltratie, hydraulische geleidbaarheid en penetratie Weerstand.