Groene mest

Niet-geoogst gewas dat wordt geteeld tussen twee belangrijke seizoenseizoenen, bedoeld om de bodemvruchtbaarheid, groeit over het algemeen niet onder N-beperking vanwege het gebruik van kunstmest en mest, of het vermogen om atmosferische N, OF te fixeren.Jonge en vetplanten worden in de grond omgezet om de bodem te verbeteren. organisch materiaal en nutriëntgehalte.