Bevruchting

Toepassing van voornamelijk minerale verbindingen, om te vergroten bodemvruchtbaarheid. In sommige gevallen (bv. Kalkkalken) is het doel van bevruchting ook om specifiek te verbeteren bodemeigenschappen (pH, stabiliteit van bodemstructuur).