Aggregaten

Bodemaggregaten zijn bodemplaten van verschillende groottes (microaggregaten 53-250