Woestijnvorming

Het proces waarbij relatief droog land steeds droger wordt, waarbij het doorgaans zijn water, vegetatie en dieren in het wild verliest, hetzij direct via klimaatverandering, hetzij indirect via bodemdegradatie als gevolg van slecht beheer.