Bijsysteem

Gewas type, gewasrotatie, en de agronomische managementtechnieken (bijv. landbouw praktijk, irrigatie, en voedingsstof en plaagbestrijding) gebruikt op een bepaald veld gedurende een periode van jaren (Nafziger, 2012).