Gewasrotatie

De tijdelijke afwisseling van verschillende gewassoorten (gemaaid versus gerooid, eenzaadlobbigen versus tweezaadlobbigen, eenjarig versus meerjarig) op een stuk landbouwgrond.