Hier is een lijst met de voltooide en verwachte projectresultaten. 

 Naam te leveren  Werkpakketnummer  Oplevering / vervaldatum
 D1.1  SoilCare-website 1  augustus 2016 
 D1.2 Datamanagementplan v 3.1 (november 2021)  1 Meerdere*

 D2.1 Evaluatierapport van bodemverbeterende teeltsystemen - Deliverable Report (Verslag 6)

         Beoordelingsrapport van Bodemverbeterende teeltsystemen - Volledig rapport (Verslag 7)

         Niet-technische samenvatting van beoordeling van bodemverbeterende teeltsystemen (11 pagina's)

         Korte versie van niet-technische samenvatting van overzicht van bodemverbeterende teeltsystemen (4 pagina's)

2  augustus 2017
 D2.2 Wetenschappelijke publicaties (conceptversie - login vereist) 2 april 2020

 D3.1 SoilCare Stakeholder-analyserapport

        Niet-technische samenvatting van SoilCare Stakeholder-analyserapport (1 pagina)

3 februari 2017

 D3.2  Lijst met geselecteerde CS voor testen in WP5

          Niet-technische samenvatting van een lijst met bijsnijdsystemen die zijn geselecteerd om te testen (1 pagina)

3  augustus 2017
 D3.3 Rapport over de rol van vertrouwen en andere factoren bij de adoptie en maatschappelijke acceptatie van bodemverbeterende innovaties 3 maart 2021
 D3.4 Rapport met een beschrijving van de laatste workshops van belanghebbenden op onderzoekslocaties, met gedetailleerde feedback van belanghebbenden over voorlopige bevindingen 3 april 2021
 D4.1 Definitieve versie van de beoordelingsmethodologie - Samenvatting 4 december 2020
 D4.1 Definitieve versie van de beoordelingsmethodologie voor Study Sites v2.0 (Inloggen vereist) 4 december 2020
 D4.1 Definitieve versie van de beoordelingsmethodologie voor Study Sites - begeleidende Excel-sheet v2.0 (Inloggen vereist) 4 december 2020
 D4.2 Monitoringplan voor studielocaties (Inloggen vereist) 4 maart 2018
 D5.1 Database met monitoringgegevens - Samenvatting 5 december 2020
 D5.1 Database met monitoringgegevens (Inloggen vereist) 5 december 2020
 D5.2 Verslag over demonstratieactiviteiten in Study Sites 5 april 2020
 D5.3 Rapporteren over monitoringresultaten en analyse 5  februari 2021
 D6.1 Verslag over de integratie en synthese van Study Site-resultaten en hun potentieel voor opschaling 6 maart 2021
 D6.2 Rapport over het potentieel voor het toepassen van bodemverbeterende CS in heel Europa 6 april 2021
 D6.3 Interactieve kaarttool voor de toepassing van bodemverbeterende CS in heel Europa 6 2021 mei
 D7.1 Inventarisatie van kansen en knelpunten in beleid om adoptie van bodemverbeterende technieken te faciliteren 7 februari 2018 
 D7.2  Rapporteren over de selectie van goede beleidsalternatieven op EU- en studielocatieniveau, vergezeld van een analyse van hun prestaties op meerdere criteria  7 februari 2021
 D7.3 Beleidsbriefings die het wetenschappelijk bewijs vertalen naar een beleidspubliek 7  augustus 2021
 D8.1 Informatiecentrum Bodemzorg 8 augustus 2021
 T8.2 Herziening van bodemadvies 8 juli 2018

 D8.2 SoilCare Verspreidings- en communicatiestrategie (Inloggen vereist)

8 februari 2017
 D8.3 Eindconferentie om de projectresultaten te verspreiden onder een reeks belanghebbenden 8 juni 2021
 D8.4 Exploitatie en Duurzaamheidsplan (Inloggen vereist) 8 augustus 2021

 

*) Dit rapport wordt regelmatig bijgewerkt