Een van de proefvelden in SoilCare bevindt zich in Solør-Odal, ten noorden van Kongsvinger. Foto: To Seehusen

 

   

De afgelopen vier jaar hebben onderzoekers en landbouwadviseurs van SOILCARE onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de Europese landbouw duurzamer te maken. Het doel is om oplossingen te vinden die zijn aangepast aan de lokale klimaat- en bodemgesteldheid en de sociaaleconomische situatie.

 

Het bevolking neemt toe. Het zet ook de landgebieden in verschillende Europese landen onder druk, met een toenemende voedselproductie op afnemende landgebieden. Om uitputting van de bodem te voorkomen, moeten er lokale maatregelen komen die bijdragen aan een duurzamere landbouw.

 

In het Europese onderzoeksproject SoilCare werken onderzoekers al enkele jaren aan oplossingen voor de uitdagingen waarmee onze landbronnen worden geconfronteerd.

 

 - Veel van de huidige landbouwpraktijken gaan verder dan de bodemstructuur en bodemsamenstelling, wat op zijn beurt resulteert in een vermindering bodemkwaliteit, zegt Jannes Stolte, afdelingsmanager bij NIBIO en van Noorse zijde verantwoordelijk voor het SoilCare-project.

- Door de manier waarop we de bodem bewerken te veranderen, kunnen we de achteruitgang van bodemkwaliteit. Dit is absoluut cruciaal om de toekomstige voedselproductie op peil te houden en liefst ook te vergroten.

 

Frederik presenteert bevindingen van de studieplek van Øsaker. Foto door: Kamilla Skaalsveen

De 4e workshop voor Noorse belanghebbenden vond plaats op het kantoor van NIBIO in Oslo op 13 maart 2019. In totaal namen twaalf mensen deel; vijf van NIBIO en zeven externe stakeholders. Dit waren onder meer boeren, de bestuursleider van de National Farmers Union, vertegenwoordigers van adviesdiensten en een vertegenwoordiger van de Royal Norwegian Society for Development.

 

De workshop begon met een inleiding door onderzoeker Kamilla Skaalsveen en een presentatie van het SoilCare-project door Jannes Stolte als algemene herinnering en een update over de voortgang van het project sinds de laatste stakeholderbijeenkomst. Frederik Bøe en Till Seehusen, gevolgd door een update van de twee onderzoekslocaties (Solør-Odal en Øsaker) om de deelnemers te informeren over activiteiten en resultaten van 2018 en experimentele plannen voor 2019.

 

De deelnemers werd gevraagd een beschrijving te geven van de SICS die wordt getest op de Noorse onderzoekslocaties (bodembedekkers in het algemeen en bodembedekkers om verdichting te verminderen) en de verwachte voordelen / effecten. Enkele daarvan waren het verkrijgen van subsidies, het verbeteren van de opbrengst via N-input en zowel het verlagen van kosten en het verhogen van de inkomsten als gevolg daarvan als het verbeteren bodemkwaliteit en koolstofopslag. Risico's werden in verband gebracht met de concurrentie tussen bodembedekkers en het hoofdgewas, plagen en ziekten namen toe en de noodzaak om glyfosaat toe te passen om bodembedekkers te doden.

De Duitse studielocatie op de onderzoeksboerderij Tachenhausen onderzoekt de effecten van glyfosaat in een bijsnijdsysteem met bodembedekkers en verminderde grondbewerking zonder te ploegen. Het gebruik van glyfosaat staat momenteel hoog in het vaandel, waarbij de publieke opinie aandringt op een verbod op dit herbicide. Aangezien conventionele landbouwsystemen voor conservering afhankelijk zijn van het gebruik van herbiciden voor onkruidbestrijding, is het belangrijk om de effecten van glyfosaat op bodembiologie. Het is ook belangrijk om alternatieve beheerpraktijken te ontwikkelen om het gebruik ervan te elimineren in het geval dat het wordt verboden. Dit conflict illustreert een veelvoorkomend structureel probleem van landbouw in geïndustrialiseerde landen, waarbij onderzoeksprojecten en stakeholderpanels nodig zijn om polarisatie en destructieve dynamiek te vermijden. De Duitse studielocatie op de onderzoeksboerderij Tachenhausen onderzoekt de effecten van glyfosaat in een bijsnijdsysteem met bodembedekkers en verminderde grondbewerking zonder te ploegen. Het gebruik van glyfosaat staat momenteel hoog in het vaandel, waarbij de publieke opinie aandringt op een verbod op dit herbicide. Aangezien conventionele landbouwsystemen voor conservering afhankelijk zijn van het gebruik van herbiciden voor onkruidbestrijding, is het belangrijk om de effecten van glyfosaat op bodembiologie. Het is ook belangrijk om alternatieve beheerpraktijken te ontwikkelen om het gebruik ervan te elimineren in het geval dat het wordt verboden. Dit conflict illustreert een gemeenschappelijk structureel probleem van de landbouw in geïndustrialiseerde landen, waarbij onderzoeksprojecten en stakeholderpanels nodig zijn om polarisatie en destructieve dynamiek te vermijden.

 

In het veldexperiment bestaan ​​de vier behandelingen uit: bodembedekkers en glyfosaattoepassing, bodembedekkers zonder glyfosaattoepassing, glyfosaattoepassing zonder bodembedekkers en geen glyfosaat zonder bodembedekkers. Alle vier behandelingen worden vier keer herhaald (= 16 percelen) op percelen van 12m².

DSC 0031 lowres lang

 

De Portugal Study Site hield in april een open dag om lokale boeren de voortgang van hun SICS-proeven met groenbemesters te laten zien.

 

Groenbemesters

Stakeholders beoordelen groenbemestersEen SICS omvat groeien groene mest om naar het effect te kijken bodemkwaliteit en werd bijzonder goed ontvangen door de boeren en technici. De Open Dag was perfect getimed voor de volledige bloei van de peulvruchten, wat een zeer enthousiaste reactie veroorzaakte bij de deelnemers. Er werd gesuggereerd dat naast het volgen van de verandering in bodemkwaliteit, zou het een goed idee zijn om de nutriëntenafgifte van de peulvruchten te berekenen. Dit zou op zijn beurt helpen om alleen de benodigde hoeveelheid mineraal te berekenen bevruchting nodig voor toepassing. De hoop zou zijn om zowel de kosten als de afhankelijkheid van chemicaliën te verminderen.

 

 OPenDay discussiesNa de open dag werd de afgifte van voedingsstoffen bepaald voor 5 soorten peulvruchten: erwt, gele lupine, rode klaver, balansa klaver en pijlbladklaver. Naast het verbeteren van de SOC en onkruidbestrijding leveren de groenbemesters gemiddeld 35%, 25% en 100% van de NPK-extractie van de graanmaïs. Een paper waarin deze resultaten werden gepubliceerd, werd onlangs (september 2019) gepubliceerd in een nationaal landbouwtechnisch-wetenschappelijk tijdschrift.

 

Boer Rafael Alonso Aguilera in zijn biologische olijfgaard, met druppelirrigatie als dekking gewas SICS. Fotocredit: Jasmine Black

 

In onze tweede nieuwsbrief (November 2017), hebben we jullie kennis laten maken met de twee Spaanse studieplekken, gelegen in het zuidoosten van Spanje nabij Almeria - Gebied A in het bekken van Sorbas-Tabernas en gebied B in het natuurpark Cabo de Gata. Onlangs kwam het SoilCare-onderzoeksteam in Almeria bijeen om de voortgang van het project te bespreken en de twee studieplekken te bezoeken