Middelen voor boeren

Op deze pagina vindt u de resultaten van de SoilCare bodemverbeterende teeltsystemen experimenten en andere praktische hulpmiddelen voor 1) Bodemverbeterende gewassen 2) Bemesting/aanpassingen 3) Bodembewerking 4) Verdichtingsverlichting

Bronnen voor beleidsmakers

Beleidsnota's, beleidsrapporten en toekomstscenario's voor beleidsmakers

Bronnen voor onderzoekers

Wetenschappelijke artikelen en resultaten van SoilCare

Deliverables

Een volledige lijst van de projectrapporten van SoilCare vindt u op deze pagina.

Wetenschappelijke publicaties

Op deze pagina vindt u een lijst met peer-reviewed wetenschappelijke publicaties van het project ...

Beleidsscenario's

Het SoilCare-project ontwikkelde een set toekomstscenario's voor beleidsmakers...

Eindconferentie

Alle details van de SoilCare slotconferentie vind je hier....

Nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven van SoilCare.

Video's

Het SoilCare-project heeft een breed scala aan video's opgeleverd ...

Projectfolders

De inleidende folder van het SoilCare-project geeft details over de doelstellingen van het project en de betrokken partners. Het is beschikbaar in 14 verschillende talen

Begrippenlijst

Lijst met grondgerelateerde woorden en termen.