Partner 21 - Wageningen Universiteit

Wageningen Universiteit, Bodemfysica en Land Management Group, Postbus 47, Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen, Nederland

Instituut

Wageningen University

WUR RGB-standaard Klein

 
Profiel Wageningen University (WU) is een vooraanstaande universiteit op het gebied van Life Sciences die zich richt op landbouw- en milieueducatie en -onderzoek en volgens de NTU Agriculture Ranking 2013 de nummer één universiteit in de landbouwwetenschappen ter wereld is. De Bodemfysica en Land Management (SLM) Groep van WU richt zich op: i) doorstroming en transport processen in bodemsystemen en omringende waterlichamen, ii) interacties tussen bodem, water en planten, en iii) landgebruik en beheer met betrekking tot ecosysteem degradatie, en het ontwerp en de economische effectbeoordeling van technologieën voor bodem- en waterbehoud en -herstel. De SLM-groep heeft jarenlange ervaring in gebieden die worden getroffen door bodem- en waterdegradatie in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Europa. SLM coördineerde en nam deel aan een reeks door de EU gefinancierde projecten gericht op bodem-, water- en landbouwgrondbeheer, waaronder EROAHI, WEELS, WAHIA, AWACAD, OLIVERO, DESIRE, WAHARA, CASCADE, RECARE en iSQAPER.
Instituut website http://www.wur.nl
Rol in het project Projectpartner
 
Personeel
Naam Contact details Kwalificaties Foto
Prof. Coen Ritsema Tel: + 31 317 486517

Coördineren van grote internationale onderzoeksprojecten; bodemfysicus en hydroloog, fundamenteel en toegepast onderzoek gerelateerd aan droogte, waterschaarste, degradatie en woestijnvorming

 

CoenRitsema Klein
Prof. Violette Geissen Tel: + 31 317 485144

Bodemwetenschappen en agronomie in gematigde en tropische klimaatzones, pesticiden, vervuiling in teeltsystemen

 

VioletteGeissen Klein
Dr. Luuk Fleskens Tel: + 31 317 485467

interdisciplinair landgebruik wetenschap; modelgebaseerde geïntegreerde, ruimtelijk-expliciete beoordelingen van landbeheer op bodemkwaliteit en levensvatbaarheid van het landbouwbedrijf

 

LuukFleskens Klein