Partner 14 - Teagasc - Autoriteit voor landbouw en voedselontwikkeling

Teagasc, Oak Park, Carlow, Ierland

Instituut

Teagasc - Autoriteit voor landbouw en voedselontwikkeling

Logo Klein

 
Profiel Teagasc is een staatsorgaan dat werd opgericht in 1988. Haar missie is het ondersteunen van op wetenschap gebaseerde innovatie in de agrovoedingssector en de bredere bio-economie. Als de leidende overheidsorganisatie op het gebied van landbouw- en voedselonderzoek in Ierland, onderneemt Teagasc activiteiten op het gebied van onderzoek, kennisverspreiding en onderwijs in het kader van de volgende belangrijke programmagebieden: Dier- en graslandonderzoek en -innovatie; Gewassen, milieu en Landgebruik; Eten; Landelijke economie en ontwikkeling. Johnstown Castle is het belangrijkste onderzoekscentrum van Ierland voor bodems en de landelijke omgeving en doet onderzoek naar bodems en nutriënten doeltreffendheid, herstel en verliezen, lucht- en waterkwaliteit en agro-ecologie. Onderzoeksresultaten worden veel gebruikt door adviseurs, boeren, wetenschappers en beleidsmakers. Het is de thuisbasis van het Ierse bodeminformatiesysteem, de National Soil Database en de National Soil Library. Daarnaast beschikt het over state-of-the-art laboratoriumfaciliteiten om het onderzoeksprogramma te ondersteunen met bodem-, water-, plant-, lucht- en microbiologische analyses.
Instituut website www.teagasc.ie
Rol in het project Projectpartner
 
Personeel
Naam Contact details Kwalificaties Foto
Dr. Lillian O'Sullivan Tel:

 

 

 avatar