Partner 12 - Bodemkundige Dienst van België

Bodemkundige Dienst van België, W. de Croylaan 48, 3001 Heverlee, België, Tel: +32 16 31 09 22, Fax: +32 16 22 42 06

Instituut

Bodemkundige Dienst van België vzw

BDBLogo Klein

 
Profiel De Bodemkundige Dienst van België (BDB), de eerste spin-off van KU Leuven, is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesinstituut voor land-, tuinbouw en milieu. BDB is voornamelijk actief in bodem- en wateronderzoek, bemestingsadviezen, irrigatie management- en milieu-incidentiestudies, zowel in België als in Frankrijk.
BDB kan bogen op een jarenlange en brede expertise, opgedaan op het gebied van bodemvruchtbaarheid, bodemkwaliteit, bodem en water beheersing en bemestingsadvies in zowel land- als tuinbouw. Sinds de oprichting van BDB in 1946 wordt bemestingsonderzoek zowel empirisch als theoretisch uitgevoerd. BDB kan haar onderzoek in de praktijk brengen door onderzoeksdata om te zetten in praktische adviezen voor akkerbouwers, tuinders en andere gebruikers. Naast toegepast onderzoek is BDB een actieve speler in beleidsformulering voor regionale, federale en Europese overheden, voornamelijk op het gebied van landbouw en milieu. 
Instituut website www.bdb.be 
Rol in het project Coördinator van Study Site 1
 
Personeel
Naam Contact details Kwalificaties Foto
Dr. Annemie Elsen  Tel: +32 16 31 09 22

Coördinatie van onderzoeksprojecten, bodemvruchtbaarheid, nutriëntenbeheer, agronomie, bodemkwaliteit, organisch materiaal, waterkwaliteit 

 

AnnemieElsen Klein 
Ir. Mia Tieten  Tel: +32 16 31 09 22

Bodemvruchtbaarheid, nutriëntenbeheer, agronomie, bodemkwaliteit, organisch materiaal, bodem-water-modellering, waterkwaliteit 

 

MiaTieten Klein 
Prof. Hilde Vandendriessche  Tel: +32 16 31 09 22
 

Bodemvruchtbaarheid, nutriëntenbeheer, agronomie, beslissingsondersteunende systemen, coördinatie van onderzoeksprojecten 

 

HildeVandendriessche Klein