Partner 10 - Milieu Limited

Milieu, Chaussée de Charleroi, 112, 1060 Brussel, België

Instituut

Milieu Limited

MilieuLogo

 
Profiel Milieu Ltd is een advocaten- en beleidsonderzoeksbureau met een sterke staat van dienst in het werken voor de Europese Commissie (DG Milieu, DG Klimaatactie, DG Regionale en Stedelijke Zaken en anderen). Milieu heeft uitgebreide ervaring met het verlenen van technische en juridische ondersteuning bij de uitvoering van het EU-milieubeleid (zoetwater, overstromingen, land, biodiversiteit, aanpassing aan klimaatverandering, energie, financieringsinstrumenten) in de EU en heeft talrijke diepgaande casestudy's op het niveau van de lidstaten uitgevoerd.

Milieu heeft een trackrecord in het ondersteunen van de Europese Commissie bij de implementatie van verschillende EU-richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water, Overstromingsrichtlijn, de Stedelijke Afvalwaterzuiveringsrichtlijn, de Drinkwaterrichtlijn, de Mariene Strategie Kaderrichtlijn (KRMS) en de EU Adaptatiestrategie . Andere recente projecten zijn onder meer de evaluatie van het EU-beleid en de impact daarvan op land nemen en bodemdegradatie (voor EEA) en de Governing the water-food-energy nexus (voor UNEP). In opdracht van de Europese Commissie zijn de volgende recente projecten relevant: het EU-beleidsdocument over natuurlijk waterretentie
Maatregelen (NWRM), de analyse van de milieuresultaten van het EU-cohesiebeleid, de geschiktheidscontrole van de vogel- en habitatrichtlijn, de slimme gids voor investeringen met meerdere voordelen in groene infrastructuur en
Methodologieën voor het klimaatbestendig maken van investeringen en maatregelen in het kader van het cohesie- en regionaal beleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 

Instituut website www.milieu.be 
Rol in het project WP7 leider 
 
Personeel
Naam Contact details Kwalificaties Foto
Melanie Muro 

Tel: + 32 2 506

Master in milieuplanning, PhD in Waterbeheer. Beleidsadviseur bij Milieu. Expertisegebieden zijn onder meer geïntegreerde en gezamenlijke planning en beheer van watervoorraden, met name de uitvoering van de EU-kaderrichtlijn Water, de dynamiek en voordelen van werken en leren in partnerschap processen, water doeltreffendheid, het gedrag en de houding van de waterconsument. 

 

MelanieMuro Klein 
Dr. Robert Pederson  Tel: +45 40 28 17 01

Senior beleidsadviseur, expert in de analyse, ontwikkeling en implementatie van EU-landbouw (CAP) en voedselbeleid

 

RobertPederson Klein 
Damir Petrovi  Tel: 32 2 506 1000
 

Milieuadvocaat, expert in de analyse, ontwikkeling en implementatie van EU-milieubeleid en -wetgeving 

 

DamirPetrovic Klein 
Zuzana Lukacova Tel: + 32 2 506

Beleids- en juridische expert op het gebied van milieu, energie en klimaatverandering. 

 

ZuzanaLukacova Klein
Harriet Bradley Tel: + 32 2 506

Stagiair beleidsonderzoeker in klimaatverandering, landbouw en ander milieubeleidsonderzoek. 

 

HarrietBradley Klein