Partner 3 - KU Leuven 

Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, KU Leuven, Celestijnenlaan 200E (Box 2411), 3001 Leuven, België

Betrokken personeel

Instituut KU Leuven
EESlogo GebruikDit KULlogo GebruikDit
 
Profiel Het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de KU Leuven voert state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek uit naar het functioneren van geo- en ecosystemen op verschillende ruimtelijke en temporele schalen, inclusief de interactie tussen mens en milieu en de duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen. De afdeling streeft naar een aantrekkelijke academische opleiding op internationaal niveau op het gebied van bio-engineering, geologie, geografie en toerisme. De afdeling beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk inzicht in maatschappelijke vraagstukken als milieuvervuiling, voedselproductie, klimaatverandering, natuur- en landschapsbeheer, bodem en water beheersing, exploitatie van ondergrondse hulpbronnen, plattelands- en stadsontwikkeling, internationale ontwikkelingssamenwerking en toerisme.
Instituut website http://ees.kuleuven.be/
Rol in het project WP5 leider
 
Personeel
Naam Contact details Kwalificaties Foto
Prof dr. Ir. Guido Wyseure

Verdeling van bodem en Waterbeheer
Tel. + 32 16 32 96 61

Bodem- en wateringenieur specialist in kleinschalige hydrologie, irrigatie en afvoer.
Speciale interesse in plattelandsontwikkeling.

guido wyseure
Prof dr. Ir. Jan Diels Verdeling van bodem en Waterbeheer
Tel: +32 16 32 97 44

Bodemfysicus, specialist in nutriëntenkringlopen, transport van opgeloste organische koolstof en water beheersing voor landbouw en ecologie jan diels
Prof dr. Ir.
Liesbet Vranken
Afdeling Bio-economie
Tel. + 32 16 32 23 95

Bio-wetenschapseconoom specialist in het gedrag van economische agenten ten aanzien van duurzame voedselconsumptie, productie en landgebruik  liesbeth vranken