De belangrijkste functie van de Projectadviesraad is de evaluatie van de projectvoortgang en het geven van begeleiding bij toekomstige werkzaamheden. De projectadviesraad zal worden uitgenodigd om de jaarlijkse plenaire workshops bij te wonen. De projectadviesraad zal:

 1. de voortgang van het project evalueren,
 2. aanbevelingen doen voor verdere acties ter overweging aan het projectconsortium, en
 3. zal een dialoog vergemakkelijken met fora die de bredere gemeenschap vertegenwoordigen.

Voor de projectadviesraad worden leden van 5 verschillende soorten actoren uitgenodigd:

 • Beleidsmakers op het gebied van landbouw en beheer van natuurlijke hulpbronnen,
 • Een boerenorganisatie,
 • Europese of internationale organisaties, actief op het gebied van landbouw, beheer van natuurlijke hulpbronnen, bodemaantasting en ecosysteem beheer,
 • De wetenschappelijke / technische gemeenschap,
 • Industriële gemeenschap, in relatie tot de onderwerpen die in het voorstel aan bod komen.

Tot nu toe zijn de volgende leden van de PAB benoemd:

Naam en voornaam Achtergrond  
 • Dr Agnieszka Romanowicz
  Programmamedewerker Onderzoek - Internationale Samenwerking, Algemene aspecten van bodem, land en water
  AGRI.H.5 - Onderzoek en innovatie, directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling
  Europese Commissie - LinkedIn
Lid is beleidsmaker
 • Toon De Keukelaere
  Adviseur Akkerbouw, Studiedienst Boerenbond, dossierhouder mestbeleid
Lid is van een boerenorganisatie
Lid is van een Europese of internationale organisatie  
 • Dr. Hein ten Berge
  Wageningen Plant Research
  Agrosysteemonderzoek
  Postbus 16 
  6700AA WAGENINGEN
Lid komt uit de wetenschappelijke / technische gemeenschap Hein
 • Mikaël Davy
  Sprayer product manager bij AMAZONE SA
  ZA betaalt d'Alnélois
  LinkedIn
Lid komt uit de industriële gemeenschap
 • Etienne Diserens
  Onafhankelijk adviseur
  Frauenfeld, 
  Zwitserland
Lid komt uit de wetenschappelijke / technische gemeenschap