Privacy en de algemene verordening gegevensbescherming van de EU

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), uitgevaardigd door de EU, is in werking getreden in april 2018. Het beschermt de privacy door te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt zonder toestemming van de persoon in kwestie. De AVG heeft ook gevolgen voor het SoilCare-project, aangezien in het project persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in SoilCare-onderzoek.

Voorbeelden

Het verzamelen van persoonsgegevens vindt in meer gevallen plaats dan op het eerste gezicht zichtbaar is. Voorbeelden van het verzamelen van persoonsgegevens zijn:

  • Boeren nemen deel aan een stakeholderbijeenkomst en hun mening wordt opgetekend, samen met hun naam;
  • Beleidsmakers vullen een enquête in van SoilCare-onderzoekers; meningen worden samen met namen van beleidsmakers opgetekend;
  • Mensen (algemeen publiek) die een demonstratiesite bezoeken, worden gefotografeerd en deze foto's worden gebruikt voor promotionele doeleinden van SoilCare; gezichten van mensen worden herkenbaar opgenomen en gekoppeld aan het evenement, foto's worden gepubliceerd op de SoilCare-website;
  • Er worden veldgegevens gebruikt en de gps-coördinaten worden geregistreerd; GPS-coördinaten kunnen worden herleid tot landeigenaren. 

In alle bovenstaande gevallen zijn persoonsgegevens te herleiden tot personen, in de meeste van de bovenstaande gevallen moeten mensen toestemming geven om hun persoonsgegevens te gebruiken voor het SoilCare project. Om hun persoonlijke gegevens op de een of andere manier te gebruiken en te publiceren, hebben ze toestemming nodig. Regels voor hoe verschillende gevallen moeten worden behandeld en of toestemmingsformulieren al dan niet moeten worden ingevuld, worden beschreven in het bovengenoemde SoilCare GDPR-document.

Toestemmingsformulieren voor persoonlijk gebruik of groepsgebruik zijn hieronder beschikbaar om te downloaden. Bij het invullen van toestemmingsformulieren is er een SoilCare-kopie en een persoonlijke kopie voor de persoon die het formulier invult. In het geval van het groepsformulier krijgt een vertegenwoordiger van de groep een kopie van het toestemmingsformulier.

Downloads

SoilCare GDPR-document v1.0
SoilCare-toestemmingsformulier voor persoonlijk gebruik
SoilCare toestemmingsformulier groepsgebruik (tot 24 personen)

Links

EU AVG-document (Verordening (EU) 2016/679) Verordening (EU) 2016/679) (link naar EU-website waar verschillende taalversies kunnen worden gedownload)
Foto's maken op gemeenschapsevenementen (bron: resourcecentre.org.uk)
AVG: wat moeten onderzoekers weten? (bron: Lancaster University UK)
Google-zoekopdracht "AVG in onderzoeksprojecten" (bron: google.com)