Dit project is gefinancierd door de Europese Unie HORIZON2020-programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie onder subsidieovereenkomst nr. 677407.

Belangrijkste feiten over het project


Project titel:            Bodemverzorging heeft gewacht winstgevend en duurzame gewasproductie in Europa.
Instrument: H2020-SFS-2015-2
EU-contract:            677407
Totale prijs: 7.628.403,00 Euro
EC Bijdrage: 6.999.993,00 euro
Duur: 5 jaar
Startdatum: 01 maart 2016
Einddatum: 28 februari 2021
Consortium: 28 Europese partners
Project Coördinatie.: DLO-ALTERRA, NL. 
EU-info:                   https://cordis.europa.eu/project/id/677407