Groepsfoto Chania

 

TESTEN EN BEVORDEREN VAN DE ADOPTIE VAN GRONDVERBETERENDE GEWASSYSTEMEN IN HEEL EUROPA


Wat is SoilCare?

Als de Europese gewasproductie concurrerend wil blijven en tegelijkertijd de milieueffecten wil verminderen, is de ontwikkeling en invoering van effectieve bodemverbeterende teeltsystemen vereist. Het algemene doel van SoilCare was het identificeren en evalueren van veelbelovende bodemverbeterende teeltsystemen en agronomische technieken die de winstgevendheid en duurzaamheid op alle schaalniveaus in Europa vergroten. Een transdisciplinaire benadering werd gebruikt om de voor- en nadelen van een nieuwe generatie van bodemverbeterende teeltsystemen, waarin alle relevante biofysische, sociaaleconomische en politieke aspecten zijn verwerkt.

Nadering

Bestaande informatie uit de literatuur en langetermijnexperimenten werd geanalyseerd om een ​​uitgebreide methodologie te ontwikkelen voor het beoordelen van de prestaties van teeltsystemen op meerdere niveaus. EEN multi-actor benadering werd gebruikt om veelbelovende bodemverbeterende teeltsystemen te selecteren voor wetenschappelijke evaluatie in 16 studielocaties in heel Europa die verschillende pedo-klimatologische en sociaal-economische omstandigheden bestrijken. Geïmplementeerde teeltsystemen werden gemonitord met betrokkenheid van belanghebbenden en werden samen met wetenschappers beoordeeld. Specifieke aandacht werd besteed aan de adoptie van bodemverbeterende teeltsystemen en agronomische technieken binnen en buiten de studielocaties.

Opschalen naar Europees niveau

Resultaten van onderzoekslocaties werden opgeschaald naar Europees niveau om algemene lessen te trekken over de toepasbaarheid van bodemverbeterende teeltsystemen en de daarmee samenhangende winstgevendheid en duurzaamheidseffecten, waaronder het beoordelen van belemmeringen voor adoptie op die schaal. Er is een interactieve tool ontwikkeld waarmee eindgebruikers overal in Europa geschikte bodemverbeterende teeltsystemen kunnen identificeren en prioriteren.

SoilCare en beleid

Het huidige beleid en de stimuleringsmaatregelen werden beoordeeld en er werden gerichte beleidsaanbevelingen gedaan. SoilCare hanteerde een actieve verspreidingsaanpak om impact van lokaal tot Europees niveau te bereiken, waarbij meerdere doelgroepen werden aangesproken, om de gewasproductie in Europa te verbeteren om concurrerend en duurzaam te blijven door middel van toegewijde bodem zorg.

Projectdoelen

In het projectplan is een aantal projectdoelstellingen geformuleerd (CS = Bijsnijsysteem)

 • Om te beoordelen welke CS als bodemverbeterend kan worden beschouwd, om de huidige voor- en nadelen te identificeren en om de huidige en potentiële impact op bodemkwaliteit en Milieu,
 • Om bodemverbeterende CS te selecteren en te testen in 16 studielocaties verspreid over Europa, die verschillende pedoklimatologische zones en sociaaleconomische omstandigheden vertegenwoordigen na een multi-actor benadering,
 • Een geïntegreerde en uitgebreide methodologie ontwikkelen en toepassen om voordelen, nadelen en
  beperkingen, winstgevendheid en duurzaamheid van bodemverbeterende CS in de studielocaties, rekening houdend met pedoklimatologische, sociaaleconomische en wettelijke omstandigheden,
 • Om barrières voor te bestuderen adoptie en om te analyseren hoe landbouwers kunnen worden aangemoedigd door middel van passende prikkels om geschikte bodemverbeteraars te gebruiken,
 • Om een ​​methode te ontwikkelen en toe te passen om de resultaten van Study Site op Europees niveau te brengen, rekening houdend met de verschillende pedoklimatologische en sociaaleconomische omstandigheden in verschillende delen van Europa, om Europese informatie te verzamelen over welke bodemverbeterende CS het meest zou zijn voordelig waar in Europa,
 • Om een ​​interactieve tool te ontwikkelen voor de selectie van bodemverbeterende CS in heel Europa,
 • Het effect van landbouw- en milieubeleid op adoptie van CS, en om deze te ondersteunen
  beleid om te verbeteren adoptie,
 • Het verspreiden van belangrijke informatie over bodemverbeterende CS, inclusief agronomische technieken, onder alle belanghebbenden.

Het SoilCare-project inleidende folder geeft details over de doelen en doelstellingen van het project en de betrokken partners. Het is beschikbaar in 14 verschillende talen