Jane Mills - WP8

Jane Mills - WP8

Veld Solør T. Seehusen NIBIO

 

De afgelopen vier jaar hebben onderzoekers en landbouwadviseurs van SOILCARE onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de Europese landbouw duurzamer te maken. Het doel is om oplossingen te vinden die zijn aangepast aan de lokale klimaat- en bodemgesteldheid en de sociaaleconomische situatie.

Het bevolking neemt toe. Het zet ook de landgebieden in verschillende Europese landen onder druk, met een toenemende voedselproductie op afnemende landgebieden. Om uitputting van de bodem te voorkomen, moeten er lokale maatregelen komen die bijdragen aan een duurzamere landbouw.

In het Europese onderzoeksproject SoilCare werken onderzoekers al enkele jaren aan oplossingen voor de uitdagingen waarmee onze landbronnen worden geconfronteerd.

- Veel van de huidige landbouwpraktijken gaan verder dan de bodemstructuur en bodemsamenstelling, wat op zijn beurt resulteert in een vermindering bodemkwaliteit, zegt Jannes Stolte, afdelingsmanager bij NIBIO en van Noorse zijde verantwoordelijk voor het SoilCare-project.

- Door de manier waarop we de bodem bewerken te veranderen, kunnen we de achteruitgang van bodemkwaliteit. Dit is absoluut cruciaal om de toekomstige voedselproductie op peil te houden en liefst ook te vergroten.

 

In gevangenschap levende planten voor het verbeteren van de bodemkwaliteit


In Noorwegen heeft NIBIO in samenwerking met de Norwegian Agricultural Advisory Service (NLR East) gekeken hoe vanggewassen die in open velden worden gezaaid, kunnen bijdragen aan het verhogen van het koolstofgehalte en het algehele bodemkwaliteit. Veldproeven om erachter te komen of verschillende planten met hun wortelsystemen kunnen oplossen Inklinking van grond er is ook schade aangericht.

IMG_20201105_113153.jpg

NIBIO-onderzoeker Frederik Bøe is verantwoordelijk voor de vangstgroei-experimenten. Hij zegt dat vanggewassen internationaal vooral werden gezien om stikstof te verminderen runoff. Dit komt doordat tussengewassen die gedurende de herfst groeien, de stikstof opnemen die na de oogst uit de bodem vrijkomt.

- In Noorwegen worden vanggewassen ook beschouwd als een belangrijke maatregel tegen deeltjesgebonden fosfor runoff, aangezien de planten het bodemoppervlak beschermen en de wortels ertoe bijdragen dat de grond stabieler blijft dan wanneer deze kaal is, zegt hij.

In het kader van SoilCare heeft Bøe onder meer onderzocht of vanggewassen die in gebieden met veel open velden worden gezaaid, ook het koolstofgehalte van de bodem kunnen verhogen en kunnen bijdragen aan een betere bodemkwaliteit.

- In gevangenschap levende planten toevoegen biomassa aan de bodem, en zo bijdragen aan toegenomen koolstofsequestratie. Door de verhoogde aanvoer van plantenresten kan de activiteit van de in de bodem levende micro-organismen toenemen, die op hun beurt voor betere bodemstructuur en een grotere afgifte van voedingsstoffen aan de planten, zegt hij.

 

Van de vanggewassen die op het proefveld in Øsaker werden gezaaid, deden lodde, raaigras en klaver het het beste. 

IMG_20190805_124425.jpg


Moeilijke weersomstandigheden tijdens de proefperiode


Tijdens de projectperiode hebben Bøe en NLR Øst een klein route-experiment gehad voor vangstgroei bij Øsaker in Østfold. Het is moeilijk gebleken om in het gebied een goede vangstgroeibedekking tot stand te brengen, vooral vanwege de ongebruikelijke hitte en droge omstandigheden in de zomer van 2018.

- Naast variaties in het weer, werd de vestiging en ontwikkeling van vanggewassen negatief beïnvloed door zowel onkruid als praktische uitdagingen die gepaard gaan met zo'n klein experimenteel gebied, zegt Bøe. Van de ingezaaide vanggewassen deden lodde, raaigras en klaver het beste. De droogteperiode leek echter een negatief effect te hebben op zowel de bodem als het aquatisch milieu.

- Omdat de plantengroei over het algemeen slecht was, kan dit hebben geleid tot een verlaagd koolstofgehalte in het experimentele veld als gevolg van een kleine toevoer van koolstof via plantmateriaal naar de bodem, legt Bøe uit.

- Daarnaast zagen we een teveel aan voedingsstoffen in de bodem als gevolg van de meststof niet worden opgenomen door de planten, wat een potentieel risico vormt voor het omringende watermilieu.

De onderzoeker wijst erop dat, hoewel ze problemen hadden om een ​​voldoende dekking van de vangstgroei op het proefgebied te krijgen, dit niet een even groot probleem leek te zijn voor nabijgelegen boerderijen met vangstgroei.

- Verschillende van de boerderijen bereikten dekking van vangstgroei in de daaropvolgende jaren na de droogte in 2018. Dat we zo'n slechte groei hadden op het proefgebied, is waarschijnlijk deels te wijten aan het feit dat het areaal dat we gebruikten vrij klein was, hij zegt.

 
Plantenwortels kunnen bodemverdichting oplossen

 

Pakket schade wielsporen Solør 2015 T. Seehusen NIBIO.JPG


landbouw onder ongunstige omstandigheden kan leiden tot Inklinking van grond, wat op zijn beurt kan leiden tot verminderde infiltratie van water, groter oppervlak runoff, Meer erosie en slechtere omstandigheden voor plantengroei. Dit wordt een steeds grotere uitdaging, vooral in Noorwegen, waar klimaatverandering leidt tot warmere temperaturen met meer neerslag.

- Naast het vinden van de best mogelijke methode om te vermijden Inklinking van grond en bodemstabiliteit verhogen om de bodem minder gevoelig te maken, is het belangrijk om te kijken of het mogelijk is om bestaande op te lossen Inklinking van grond waar de schade al is opgetreden, zegt NIBIO-onderzoeker Till Seehusen.

In samenwerking met NLR Øst heeft hij experimenten uitgevoerd om oplossingsmethoden te vinden Inklinking van grond schade. Op basis van een eerder pakketexperiment uit 2015 bij Solør-Odal, ten noorden van Kongsvinger, legde hij in 2017 routes aan met verschillende groeiverschuivingen. De groeiverschuivingen waren inclusief gerst monocultuur, gewasrotatie met koolzaad en graan, en routes met de overblijvende kruidluis.

- Het wortelstelsel van rapen en luizen kan in theorie helpen bij het oplossen van de bodemstructuur, zodat het water gemakkelijker infiltreert en het graan betere groeiomstandigheden heeft. We hebben niet alle gegevens volledig geanalyseerd, maar voorlopige resultaten laten zien dat de luizen best goed werkten, terwijl de oliegroei van rapen niet het effect had waarop we hadden gehoopt, zegt de onderzoeker.

Wat betreft het vangstgroei-experiment, de ongewoon droge groeiseizoen in 2018 gevolgd door de extreem natte vroege zomer van 2019 was een uitdaging.

- Rogge is relatief robuust en heeft ook een groot en efficiënt wortelgestel als het goed is aangelegd. Helaas verliep het etablissement niet helemaal zoals gehoopt. Dit komt door de bijzondere seizoenen met wisselend weer, maar ook dat de groeiseizoen lijkt gewoon te kort voor rapen in Solør-Odal, zegt Seehusen.

Dat het route-experiment ook door elanden werd bezocht, verbeterde de situatie niet.

- In zulke kleine experimentele gebieden is het vrij belangrijk wanneer een enorme eland door het experimentele veld stapt, zegt Seehusen.

 
De experimenten met de Luzern die nu al vier jaar aan de gang zijn, zijn veelbelovender.

- De alfalfa had alle tijd om zich te vestigen en het wortelstelsel te ontwikkelen, en we hebben een zeer goede groei bereikt, zegt Seehusen.

- Het is erg leuk om in het alfalfaveld te graven. Het is gegroeid met sterke wortels, zowel naar beneden als in de breedte.

Volgens de onderzoeker heeft het wortelstelsel van de luzerne een goed effect gehad op de bodemstructuur. De wortels zijn de verdichte grond binnengedrongen en gevormd poriën. Deze geven de bodem een ​​betere watergeleiding en kunnen de groei van volgende planten zoals graan helpen.

- Het plan nu in 2021 is om de nawerking te onderzoeken van hoe opgeloste grond die is opgelost voor graan werkt, zegt Seehusen.

- Het is echter een klein addertje onder het gras, voegt hij eraan toe: in Noorwegen heeft Luzern niet veel marktwaarde behalve als voer voor paarden.

Hoewel de luzerne uit onderzoeksoogpunt een succes lijkt te zijn bij het oplossen van perceelschade, kan het voor de boeren duur zijn om het te cultiveren, omdat ze het land tijdens de groei voor niets anders mogen gebruiken. Dat gezegd hebbende, zijn er niet veel kosten verbonden aan het daadwerkelijk tot stand brengen van groei. Naast bemesten met rhizobium bacteriën in het eerste seizoen groeit het vanzelf, merkt de onderzoeker op. De alfalfa, met zijn sterke wortels, had een goed effect op de bodemstructuur.


Winstgevendheid gaat over meer dan productievolume


Bij het afwegen van duurzame maatregelen tegen kosten spelen veel factoren een rol. Een ding dat zeker is, en waar SoilCare zich vooral zorgen over maakt, is dat de hogere kosten niet verder mogen gaan dan de boer.

- De vraag naar voedingsmiddelen van hoge kwaliteit, die niet schadelijk zijn voor het milieu, neemt toe. We moeten manieren vinden om duurzame productie in stand te houden terwijl we onze landbronnen beschermen en de algehele winstgevendheid behouden, zegt Rudi Hessel van de Universiteit van Wageningen in Nederland en projectmanager voor SoilCare.

De winstgevendheid waar Hessel het over heeft, gaat over meer dan alleen het productievolume.

- Winstgevendheid gaat niet alleen over geld, maar is een balans tussen inkomsten en uitgaven. Als we de kosten van voedselproductie voor het milieu kunnen verlagen, bijvoorbeeld door minder te gebruiken meststof en chemicaliën, zal de algehele winstgevendheid van de samenleving als geheel toenemen, zelfs als het productieniveau enigszins kan dalen, zegt hij.

- Europa kan zich een kleine daling van de landbouwproductie veroorloven, maar dit mag niet ten koste gaan van de boeren. Boeren moeten gewoon een betere prijs voor hun producten krijgen, voegt hij eraan toe.

 

 grondverpakking naar seehusen.jpg

Foto boven: Onderzoeker Till Seehusen in NIBIO heeft verschillende onderzoeken gedaan naar de gevolgen van Inklinking van grond. In SoilCare onderzoekt hij of gezwellen met sterke wortelstelsels kunnen bijdragen aan het oplossen van pakketschade. 

 

Foto's: Frederik Bøe, Till Seehusen, Jon Schärer, To Seehusen

Link naar origineel artikel.

 

De FAO houdt een wereldwijd symposium over bodem biodiversiteit'Bodem levend houden, bodem beschermen biodiversiteit' van 19-22 april 2021. In het licht van de huidige COVID-19-pandemie zal deze gebeurtenis plaatsvinden volledig virtueel. 

 

Het Het hoofddoel zal zijn om enkele kritische hiaten in de kennis op te vullen en discussie te bevorderen onder beleidsmakers, voedselproducenten, wetenschappers, praktijkmensen en andere belanghebbenden over oplossingen om in harmonie met de natuur te leven, en uiteindelijk de SDG's behalen door behoud en duurzaam gebruik van de bodem biodiversiteit.

Dinsdag 01 september 2020 15: 19

Mensenhandel beheren

Het beheren van mensenhandel kan de risico's van Inklinking van grond als erosie door het gewicht en / of de frequentie van machines die door de grond rijden te verminderen. 

Mogelijke manieren om mensenhandel te beheren zijn onder meer het veranderen van de grootte van machines, het aanpassen van de bandenspanning, het boren over hellingen, het houden van apparatuur op de kopakker, het toepassen van een gecontroleerd verkeerssysteem, het verminderen van landbouw, en het vermijden van mensenhandel tijdens natte periodes.  

 

 Titel  Taal  Soort bron  Link naar de bron
Een gids voor het verminderen van verdichting (door middel van beheerde handel) EN Online gids https://soilandwater.org.uk/Guide-to-cutting-compaction
Informatieve website op gecontroleerd verkeer landbouw  EN  Website  http://www.controlledtrafficfarming.com/WhatIs/What-Is-CTF.aspx 
Gecontroleerd verkeer farming: wat is CTF en hoe u het op uw bedrijf kunt implementeren EN Video https://www.youtube.com/watch?v=UHbAZivTCLo

 

Vier scenario'sHet SoilCare-project ontwikkelt een reeks toekomstscenario's met als doel verschillende wegen voor de Europese landbouw te identificeren, vanaf nu tot 2050, die de ontwikkeling van beleid zullen ondersteunen dat toekomstbestendig is. Het scenario-ontwikkelingsproces is bedoeld om op de volgende manieren een bijdrage te leveren:

   • scenario's ontwikkelen waarmee de effectiviteit van voorgestelde beleidsmaatregelen kan worden getest en die kunnen worden gebruikt bij het ontwerpen van beleidsmaatregelen
   • sociaal leren mogelijk maken en de strategische capaciteit vergroten bij het overwegen van beleidsalternatieven en onzekere toekomst
   • het begrip vergroten van moeilijke toekomsten om in te opereren, en manieren vinden om nu actie te ondernemen tegen deze toekomsten
Donderdag 21 mei 2020 19: 43

Eerste SoilCare Policy Brief beschikbaar

Policy brief1 voorkantDe eerste in een reeks SoilCare-beleidsnota's, gericht op het leveren van beknopte samenvattingen van specifieke bodemgerelateerde kwesties die in het project zijn geïdentificeerd, met aanbevelingen voor beleidsopties, is opgesteld. Deze eerste policy brief getiteld Bodemgezondheidsbeleid voor GLB- en agromilieurichtlijnen laat zien hoe bodemgezondheidsbeleid kan worden geïntegreerd in CAP en agromilieurichtlijnen en stelt 3 beleidsopties voor om de acceptatie van bodemgezondheidspraktijken te vergroten:

 • Bouw SICS duidelijk in CAP Pijler I als transversale landbouwpraktijken voor publieke goederen.
 • Verhogen van facilitatoren voor informatie-uitwisseling en opleiding van landbouwers voor adviseurs in bodemgezondheidspraktijken (bijv. Via Farm Advisory Services).
 • Gebruik SICS om beleidskaders en richtlijnen te doorkruisen: bv. Gewassen bedekken om zowel de kaderrichtlijn water als de stikstofrichtlijn aan te pakken

Lokale boeren bezoeken het experiment LowRes om verdichting te verminderen27 april 2020 Een team van het SoilCare-project heeft een nieuwe open access paper gepubliceerd in Emerald Open Research: "Sociaalkapitaalfactoren die de opname van duurzame bodembeheer praktijken: een literatuuroverzicht ". Het besproken verhaal was bedoeld om te begrijpen hoe sociaal kapitaal het adoptie van sol-managementpraktijken in ontwikkelde landen. Uit het onderzoek bleek dat de vier componenten van sociaal kapitaal - vertrouwen, normen, verbondenheid en macht - allemaal invloed kunnen hebben op de beslissing van boeren om hun bodembeheer.

Donderdag 21 mei 2020 18: 42

Zesde SoilCare-nieuwsbrief gepubliceerd

Nieuwsbrief6 voorkaftDe 6e SoilCare nieuwsbrief is inmiddels verschenen en kan worden gedownload HIER. Deze uitgave behandelt een reeks onderwerpen, waaronder:

1. Ontwikkeling van toekomstscenario's voor beleid

2. Nieuw rapport: demonstratieactiviteiten op studieplekken

3. Nieuws uit het veld: Duitse demonstratiedag van bodembedekkers en verminderde grondbewerking

4. Nieuws uit het veld: Griekse demonstratie ter voorkoming van bodemverlies en verandering van oogst van sinaasappels in avocado's

5. Nieuws uit het veld: Italiaanse demonstratiedag - diep geworteld dekking gewas gebruik landbouw radijs

6. SICS-focus: verziltingsspecifieke SICS

7. Nieuwe SoilCare-video's

8. Nieuwe SoilCare-publicaties9. Afgelopen evenementen / presentaties

Het SoilCare-project ontwikkelt een reeks toekomstscenario's met als doel verschillende wegen voor de Europese landbouw te identificeren, vanaf nu tot 2050, die de ontwikkeling van beleid zullen ondersteunen dat toekomstbestendig is. Het scenario-ontwikkelingsproces is bedoeld om op de volgende manieren een bijdrage te leveren:

 • scenario's ontwikkelen waarmee de effectiviteit van voorgestelde beleidsmaatregelen kan worden getest en die kunnen worden gebruikt bij het ontwerpen van beleidsmaatregelen
 • sociaal leren mogelijk maken en de strategische capaciteit vergroten bij het overwegen van beleidsalternatieven en onzekere toekomst
 • het begrip vergroten van moeilijke toekomsten om in te opereren, en manieren vinden om nu actie te ondernemen tegen deze toekomsten

Een overzicht van de aanpak die is gevolgd bij het ontwikkelen van deze scenario's is te vinden CDL Super Session.. Tot op heden zijn de volgende 4 conceptscenario's ontwikkeld.

Vier scenario's

 

Hieronder vindt u een beschrijving en een video met details van elk scenario.

 Scenario 1: Lokaal en duurzaam (voor wie het kan betalen) Beschrijving van scenario 1  SoilCare Scenario1 afdekschuif
 Scenario 2: Onder druk  Beschrijving van scenario 2   Bodemverzorging Scenario2 afdekschuif1
 Scenario 3: Race naar de bodem  Beschrijving van scenario 3

  SoilCare Scenario3 afdekschuif

 Scenario 4: zorgen en delen  Beschrijving van scenario 4

  Bodemverzorging Scenario4 afdekschuif3

 

 

De conceptscenario's werden gepresenteerd tijdens een webinar op 23 april 2020, waar deelnemers werd gevraagd om feedback te geven op elk scenario om ze verder te ontwikkelen. De webinarpresentaties zijn hier te vinden (Introductie van webinar als Aanpak en scenario's) en een opname van het webinar CDL Super Session..

We verzamelen nog steeds feedback over deze scenario's om hun inhoud en relevantie te helpen verbeteren en om ervoor te zorgen dat we feedback krijgen van een zo breed mogelijk scala aan mensen uit verschillende sectoren. 

Help alstublieft door uw feedback in het formulier te geven CDL Super Session..

 

 

 

Woensdag 08 april 2020 20: 50

Media artikelen

Land / mediatype Titel met link Bron Type Datum
 België      
 Artikel Effectief werken aan de bodemkwaliteit

 Management & Technology tijdschrift

 26.05.18
 Artikel SoilCare test bodemverbetering via teelttechnieken  Nationaal informatiecentrum voor landbouw  05.12.17
 Artikel SoilCare: voor opbrengst en duurzame gewasproductie in    
Pagina 1 van 11