Dlaczego PROJEKT SOILCARE?

Europejska produkcja roślinna stoi przed wyzwaniem utrzymania konkurencyjności, przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Obecnie, w niektórych przypadkach poziom produkcji roślinnej utrzymywany jest przez wzrost nakładów (np. Na nawożenie i pestycydy) oraz technologie, które maskują straty produktywnożci wynikajace z. Takie zwiększenie nakładów może zmniejszyć opłacalność produkcji roślinnej, a także mieć negatywny wpływ na środowisko. Ulepszenie gleby jest konieczne do przełamania negatywnej spirali degradacji gleby, zwiększonych nakładów, wzrostu kosztów i szkód w srodowisku.

 

CEL

Celem ogólnym projektu SoilCare jest ocena, identyfikacja i sprawdzanie systemów produkcji roślinnej poprawiajacych jakość gleb, które mają pozytywny wpływ na opłacalność i stabilnośie produkcji w.

 

• Identyfikacja Systemów produkcji roślinnej fare poprawy jakości Gleb, User ich zalet i wad oraz aktualnego i potencjalnego wpływu na jakość gleby i środowisko.
• wybór i sprawdzenie Systemów produkcji roslinnej fare poprawy Gleb jakości w 16 Ośrodkach Badawczych w Europie.
• Opracowanie i zastosowanie zintegrowanej metodologii Valutazione di korzyści i ograniczeń oraz opłacalności i stabilności Systemów produkcji roślinnej fare poprawy jakości Gleb w Ośrodkach Badawczych.
• Zbadanie czynników ograniczających stosowanie Systemów produkcji roślinnej fare poprawy jakości Gleb oraz analiza działań zachęcajacych rolników fare stosowania tych Systemów.
• Opracowanie i zastosowanie metody skalowania przestrzennego w celu przełożenia wyników z Ośrodków Badawczych na Poziom Europejski.
• Opracowanie interaktywnych narzędzi doboru Systemów produkcji roślinnej fare poprawy jakości Gleb w Europie.
• Analiza wpływu Polityki w zakresie Rolnictwa i środowiska na stosowanie Systemów produkcji roślinnej poprawiajacych jakość Gleb.