Fangvekstforsøk i Øsaker, Sarpsborg

Feltet i Øsaker ble anlagt i samarbeid med norsk landbruksrådgivning (NLR Øst) våren 2018. Ulike fangvekstblandinger ble valgt ut og sådd i vårkorn ved to ulike tidspunkt; Innsåing om lag samtidig med kornet om våren og om høsten. Fangvekstblandingene som sås om våren er a) sikori, flerårig raigras og luserne b) hvitkløver, tiriltunge og blodkløver, mens c) Fôrreddik og westerwoldsk raigras og d) Fôrvikke, vintervikerts hôrøver. Formålet med forsøket er å undersøke effekten av fangvekster on blant annet endring with organisk karbon og mineralsk azrogen i jorda. 

Picture1

Forsøksfelt per fangvekster i Øsaker 21.06.2018 (Foto: Frederik Bøe, NIBIO)