Vi er nå ved slutten av SoilCare prosjektets andre år og arbeidet med å planlegge og implementere forsøk for å undersøke effekten av ulike jordforbedrende tiltak er godt i gang. I den anledning ønsker vi i den norske SoilCare-gruppa på NIBIO å distribuere dette nyhetsbrevet for å holde dere oppdatert på fremgang og aktiviteter i prosjektet. Vi har for øyeblikket tre ulike forsøksfelt; fangvekstforsøk i Hvitsten (Vestby kommune), biologisk jordløsning i Solør Odal og Senter for Presisjonslandbruk på Apelsvoll.