DE CE SOILCARE?

Productia agricola az Európa trebuie sa ramâna versenytárgyalásban, a gondozásban bekövetkező gondozás negativ asupra mediului înconjurator sa fie cât mai redus. Prezentn prezent, nivelele de productie în unele sisteme de cultivare sunt mentinute prin utilizarea un inputuri rice (de ex. Tápanyagok és peszticidek) és egy technológiai ellátás mascheaza termékvitamin redusa a solului datorata calitatii sale födém. Az Utilizarea unor inputuri agricole ridicate a ca efect reducerea profitabilitatii datorita costurilormari ale acestora si în acelasi timp afecteaza în sens negativ mediul înconjurator. Prin îmbunatatirea calitatii solului aparitia proceselor de degradare este atenuata, inputurile si implicit costurile sunt mici, iar impacturile negative asupra mediului înconjurator sunt semni? cativ reduse.

CÉLKITŰZÉS
Obiectivul general al proiectului SoilCare este acela de a evalua poten? Ialul sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului si de a identifica si testa sisteme imbunatatite de cultivare a solului specifice fiecarei zone de studiu, care au un impact pozitiv asupabilitati profitabilit. 

Obiatív specifikáció

  • Analiza sistemelor de cultivare care pot imbunatati calitatea solului, identi? carea avantajelor si dezavantajelor aktuális, Evalarea impactului tényleges si potenciális asupra calita? ii solului si mediului înconjurator.
  • Selectarea si testarea unor sisteme îmbunatatite de cultivare a solului în 16 zone de studiu din Europa.
  • Dezvoltarea si aplicarea unei metodologii integrate pentru Evalarea beneficiilor, restrictiilor, profitabilitatii si durabilitatii sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului în zonele de studiu.
  • Studiul posibilelor obstacole întâmpinate în adoptarea unor sisteme îmbunatatite de cultivare a solului adecvate si analiza modului în care fermierii pot fi încurajati printr-o lawatie corespunzatoare în utilizarea acestor sisteme.
  • Dezvoltarea si aplicarea unei metode pentru extrapolarea resultatelor de la nivel de zona de studiu la nivel european.
  • Dezvoltarea unui instrument interactiv pentru selectarea sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului pe tot cuprinsul Europei.
  • Analiza efectului politicilor agricole si de mediu asupra adoptarii sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului