Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a SoilCare projekt munkacsomagjairól. 

 

WP  Cím Partnerintézet WP vezető WP-helyettes
1 Project Management WR Rudi Hessel Erik van den Elsen
2 A talajjavító CS áttekintése    WR Oene Oenema  Marius Heinen
3 A CS részvételi kiválasztása  NEWCASTLE Mark Reed  Niki Rust
4 Módszertan a CS ellenőrzésére és értékelésére   UNIBE Abdallah Alaoui Felicitas Bachmann
5 A CS ellenőrzése és értékelése  KUL Guido Wyseure  Jan Diels
6 Nagyítás és szintézis RIKS  Hedwig van Delden  Simone Verzandvoort 
7 Szakpolitikai elemzés és szakpolitikai támogatás   KÖRNYEZET Melanie Muro Zuzana Lukacova
8 Terjesztés és kommunikáció GLOUCESTER SHORT Jane Mills Julie Ingram

    

TalajápolásWPDiagram

 

WP1 ProjektmenedzsmentA WP1 átfogó célja kettős: 1) a projekt megfelelő tevékenységmenedzsmentjének biztosítása, 2) az adminisztratív, pénzügyi, jogi és szellemi tulajdonjogok (szellemi tulajdon) egyszerűsítése annak érdekében, hogy a KTF-partnerek kutatási tevékenységeikre összpontosíthassanak. Konkrét részcélok a következők:

 • Tevékenységmenedzsment a projekt célkitűzéseinek zavartalan működésének elősegítésére a koordinátor, a munkacsoport vezetőinek és más partnerek támogatásával, valamint az időszakos tevékenységi jelentések összeállításával
 • A konzorcium összes pénzügyi, adminisztratív és jogi ügyének kezelése
 • A projektben foglalkozzon a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekkel
 • A jó kommunikáció biztosítása a projekten belül és a konzorciumon kívüli felekkel
 • Plenáris projektülések szervezése és a tudományos testület üléseinek megszervezésének megkönnyítése

WP2 A talajjavító CS áttekintéseA WP2 fő célja az EU-ban jelenleg használt talajjavító növénytermesztési rendszerek és agronómiai technikák áttekintése és értékelése. Konkrét célkitűzések a következők:

 • A talajjavító CS és legfontosabb mozgatórugóik áttekintése Európában,
 • Az erős és gyenge pontok elemzése (SWOT analízis) az azonosított talajjavító CS agronómiai, környezeti és társadalmi-gazdasági kritériumok alkalmazásával,
 • Keretrendszer kidolgozása és tesztelése a talajjavító CS osztályozásához,
 • A (z) érték küszöbértékeinek levezetése talajminőség, és azonosítsa a talajjavító CS szükségességét funkció a pedoklimatikus övezetek száma Európában, és
 • Olyan döntési eszköz kidolgozása és tesztelése, amelyet a legfontosabb talajjavító CS előzetes kiválasztásához kell használni.

WP3 A CS részvételi kiválasztása

 • Hozzon létre több érdekelt felet képviselő tanácsadó testületeket, amelyek irányítják és közösen készítik el a kutatásokat minden egyes tanulmányi helyszínen
 • A tanácsadó testületekkel együttműködve határozza meg a legmegfelelőbb módszereket és formátumokat a projekt eredmények terjesztésére a tanulmányi helyszíneken (a WP8-tal együttműködve),
 • Tanácskozó több kritériumot alkalmazó technikák alkalmazásával működjön együtt a helyi konzorcium partnereivel annak érdekében, hogy az egyes vizsgálati helyszíneken a helyi érdekelt felek megkönnyítsék a növénytermesztési rendszerek és agronómiai technikák kiválasztását,
 • Gyűjtsön bizonyítékokat a örökbefogadás a talajjavító innovációk (amelyeket a WP2 esettanulmány-partnerei kezdetben azonosítottak, és hogy a WP6-os forgatókönyvek kidolgozását tájékoztassák),
 • A kiválasztott helyszíneken kvalitatív adatokat gyűjtsön és elemezzen annak mérlegelésére, hogy a bizalom és egyéb tényezők dinamikája miért magyarázhatja a társadalmi elfogadhatóságot és örökbefogadás talajjavító újítások, mint például új terményrendszerek.

WP4 módszertan a CS ellenőrzésére és értékeléséreA WP4 fő célja egy átfogó módszertan kidolgozása a különböző CS előnyeinek és hátrányainak felmérésére, amely nyomon követési és értékelési célokat is szolgál.
Konkrét célkitűzések a következők:

 • Átfogó értékelési módszertan kidolgozása és tesztelése a tanulmányi helyszínek számára;
 • Monitoring terv kidolgozása az egyes vizsgálati helyszínekre a WP5-tel együttműködve.

WP5 A CS ellenőrzése és értékelése

 • Végezze el a talajjavító CS-eket, amelyeket a WP3-ban kiválasztottak tesztelésre az érdekelt felekkel együttműködve
 • Ezeknek a CS-eknek az ellenőrzése 2-3 éven keresztül, hogy értékelni lehessen a teljesítményt különböző időjárási körülmények között
 • Határozza meg, melyik talajjavító CS lenne a legalkalmasabb az egyes helyszínekre
 • Adjon demonstrációt a CS-ről az érdekelt felek számára, hogy megosszák és megvitassák a nyomon követési és értékelési eredményeket
 • Közös adatbázis létrehozása, amely lehetővé teszi a CS megvalósításának, nyomon követésének és értékelésének összehasonlítását a vizsgálati helyszíneken

WP6 Nagyítás és szintézisA WP6 fő célkitűzései a következők:

 • Szintetizálja és integrálja a 3-5. Munkacsoport által elért eredményeket a különböző vizsgálati helyszíneken annak érdekében, hogy általános következtetéseket vonhasson le a talajjavító CS alkalmazására.
 • Fejlesszen ki és alkalmazzon kvantitatív, térben kifejezett modellt a talajjavító CS hatásainak európai szintű értékelésére egy jövőbeli forgatókönyv alapján
 • Interaktív eszköz kidolgozása a talajjavító CS alkalmazásának lehetőségeinek felmérésére Európában.

WP7 Szakpolitikai elemzés és szakpolitikai támogatás Meghatározni a jó szakpolitikai alternatívákat a többi munkacsoportban kutatott talajjavító technikák alkalmazásához. Pontosabban, a WP7 az intelligensebb és fenntarthatóbb mezőgazdaság megvalósításának intézményi (irányítási) szempontjaira összpontosít, és a következő célokat tűzi ki:

 • A jelenlegi irányelvek áttekintése a következőkkel kapcsolatban: talajminőség, talajromlás, és örökbefogadás CS
 • A javítandó szakpolitikai alternatívák kiválasztása talajminőség és a mezőgazdaságban a föld degradációjának megakadályozását különféle léptékekben (Európában, országos, szubnacionális és helyi szinten), valamint a részvételt követően többszereplős megközelítés.
 • A növekvő politikák előmozdítása örökbefogadás a talajjavító CS előállítását a tudományos SOILCARE eredmények politikai tájékoztatókká történő lefordításával

WP8 Terjesztés és kommunikáció

 • Fejleszteni kell egy fejlett és könnyen elérhető SOILCARE információs központot
 • Dolgozzon ki terjesztési és kommunikációs stratégiát meghatározott célok és célok alapján, hogy növelje a projekt láthatóságát és biztosítsa, hogy a projekt eredményei elérjék a kívánt célközönséget
 • Készítsen olyan kutatási eredményekből álló terjesztési termékcsomagot, amely megfelel az érdekelt felek különböző kategóriáinak a tanulmányi helyszíneken, nemzeti és európai szinten.