CsoportFotó Chania

 

A TALAJJOBBÍTÓ NÖVÉNYRENDSZEREK ELFOGADÁSÁNAK VIZSGÁLATA ÉS TÁMOGATÁSA Európában


Mi a SoilCare?

Ha az európai növénytermesztés versenyképes akar maradni, miközben csökkenti a környezeti hatásokat, akkor hatékony talajjavító növénytermesztési rendszerek (SICS) kifejlesztésére és bevezetésére van szükség. A SoilCare általános célja az volt, hogy azonosítsa és értékelje az ígéretes talajjavító növénytermesztési rendszereket és mezőgazdasági technikákat, amelyek növelik a jövedelmezőséget és a fenntarthatóságot Európában. Transzdiszciplináris megközelítést alkalmaztak az új generáció előnyeinek és hátrányainak értékelésére talajjavító növénytermesztési rendszerek, amely magában foglalja az összes releváns biofizikai, társadalmi-gazdasági és politikai szempontot.

Megközelítés

A szakirodalomból és a hosszú távú kísérletekből származó információkat elemezték, hogy átfogó módszert dolgozzanak ki a növénytermesztési rendszerek teljesítményének több szinten történő értékelésére. A többszereplős megközelítés felhasználásával ígéretes talajjavító növénytermesztési rendszereket választottak ki tudományos értékelésre Európa 16 vizsgálati helyszínén, különböző pedo-klimatikus és társadalmi-gazdasági feltételek mellett. A megvalósított növénytermesztési rendszereket az érintettek bevonásával nyomon követték, és a tudósokkal közösen értékelték. Különös figyelmet fordítottak a örökbefogadás talajjavító növénytermesztési rendszerek és agronómiai technikák vizsgálata a vizsgálati helyszíneken és azokon kívül.

Európai szintre emelés

A vizsgálati helyszínek eredményeit európai szintre emelték, hogy általános tanulságokat vonjanak le a talajjavító növénytermesztési rendszerek alkalmazási lehetőségeiről, valamint a kapcsolódó jövedelmezőségi és fenntarthatósági hatásokról, beleértve a örökbefogadás ezen a skálán. Egy interaktív eszközt fejlesztettek ki a végfelhasználók számára, hogy azonosítsák és rangsorolják a megfelelő talajjavító növénytermesztési rendszereket bárhol Európában.

SoilCare és politika

A jelenlegi politikákat és ösztönzőket értékelték, és célzott szakpolitikai ajánlásokat nyújtottak. A SoilCare aktív terjesztési megközelítést alkalmazott a helyi és európai szintű hatások elérése érdekében, több közönséget megszólítva, annak érdekében, hogy az európai növénytermesztés versenyképes és fenntartható legyen az elkötelezetten talajápolás.

Projekt céljai

A projekttervben számos projektcél fogalmazódott meg (SICS = Talajjavítás) Vágórendszer)

 • Annak felülvizsgálata, hogy mely SICS tekinthető talajjavítónak, a jelenlegi előnyök és hátrányok azonosítása, valamint a jelenlegi és lehetséges hatások értékelése talajminőség és a környezet,
 • A SICS kiválasztása és kipróbálása Európa 16 tanulmányi helyszínén, különböző pedo-klimatikus övezeteket és társadalmi-gazdasági körülményeket képviselve többszereplős megközelítés,
 • Integrált és átfogó módszertan kidolgozása és alkalmazása az előnyök, hátrányok és
  a SICS korlátai, jövedelmezősége és fenntarthatósága a vizsgálati helyeken, figyelembe véve a talajklimatikus, társadalmi-gazdasági és jogszabályi feltételeket,
 • A gátak tanulmányozása örökbefogadás és elemezni, hogyan lehet megfelelő ösztönzőkkel ösztönözni a gazdákat a megfelelő SICS elfogadására,
 • Egy módszer kidolgozása és alkalmazása a tanulmányi helyek eredményeinek európai szintre történő felminősítésére, figyelembe véve Európa különböző részein a különböző éghajlati és társadalmi-gazdasági körülményeket, hogy Európa-szerte olyan információkat nyújtsunk, amelyekről a SICS a legelőnyösebb Európa,
 • Interaktív eszköz kifejlesztése a SICS kiválasztására egész Európában,
 • A mezőgazdasági és környezetvédelmi politikák hatásának elemzése örökbefogadás a SICS -nek, és ezeket támogassa politikák javítása érdekében örökbefogadás,
 • A SICS -re vonatkozó kulcsfontosságú információk, köztük az agronómiai technikák terjesztése minden érdekelt fél számára.

A SoilCare projekt bevezető tájékoztató részletesen bemutatja a projekt céljait és célkitűzéseit, valamint az érintett partnereket. 14 különböző nyelven érhető el

    

TalajápolásWPDiagram

 

WP1 Projektmenedzsment  A WP1 átfogó célja kettős: 1) a projekt megfelelő tevékenységmenedzsmentjének biztosítása, 2) az adminisztratív, pénzügyi, jogi és szellemi tulajdonjogok (szellemi tulajdon) egyszerűsítése annak érdekében, hogy a KTF-partnerek kutatási tevékenységeikre összpontosíthassanak. Konkrét részcélok a következők:

 • Tevékenységmenedzsment a projekt céljainak zökkenőmentes működésének elősegítésére a koordinátor, a WP -vezetők és más partnerek támogatásával, valamint az időszakos tevékenységi jelentések összeállításával
 • A konzorcium összes pénzügyi, adminisztratív és jogi ügyének kezelése
 • A projektben foglalkozzon a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekkel
 • A jó kommunikáció biztosítása a projekten belül és a konzorciumon kívüli felekkel
 • Plenáris projektülések szervezése és a tudományos testület üléseinek megszervezésének megkönnyítése

WP2 A SICS felülvizsgálata  A WP2 fő célja az EU-ban jelenleg használt talajjavító növénytermesztési rendszerek és agronómiai technikák áttekintése és értékelése. Konkrét célkitűzések a következők:

 • Tekintse át a SICS -t és azok fő hajtóerejét Európában,
 • Az erős és gyenge pontok elemzése (SWOT analízis) az azonosított SICS, agronómiai, környezetvédelmi és társadalmi-gazdasági kritériumok alapján,
 • A SICS osztályozási keretrendszerének kidolgozása és tesztelése érdekében,
 • A (z) érték küszöbértékeinek levezetése talajminőség, és azonosítani kell a SICS szükségességét funkció a pedoklimatikus övezetek száma Európában, és
 • Döntési eszköz kidolgozása és tesztelése a legfontosabb SICS előválasztásához.

WP3 A CS részvételi kiválasztása

 • Hozzon létre több érdekelt felet képviselő tanácsadó testületeket, amelyek irányítják és közösen készítik el a kutatásokat minden egyes tanulmányi helyszínen
 • A tanácsadó testületekkel együttműködve határozza meg a legmegfelelőbb módszereket és formátumokat a projekt eredmények terjesztésére a tanulmányi helyszíneken (a WP8-tal együttműködve),
 • Tanácskozó több kritériumot alkalmazó technikák alkalmazásával működjön együtt a helyi konzorcium partnereivel annak érdekében, hogy az egyes vizsgálati helyszíneken a helyi érdekelt felek megkönnyítsék a növénytermesztési rendszerek és agronómiai technikák kiválasztását,
 • Gyűjtsön bizonyítékokat a örökbefogadás a talajjavító innovációk (amelyeket a WP2 esettanulmány-partnerei kezdetben azonosítottak, és hogy a WP6-os forgatókönyvek kidolgozását tájékoztassák),
 • A kiválasztott helyszíneken kvalitatív adatokat gyűjtsön és elemezzen annak mérlegelésére, hogy a bizalom és egyéb tényezők dinamikája miért magyarázhatja a társadalmi elfogadhatóságot és örökbefogadás talajjavító újítások, mint például új terményrendszerek.

WP4 A SICS nyomon követésének és értékelésének módszertana  A WP4 fő célja egy átfogó módszertan kidolgozása a különböző CS előnyeinek és hátrányainak felmérésére, amely nyomon követési és értékelési célokat is szolgál.
Konkrét célkitűzések a következők:

 • Átfogó értékelési módszertan kidolgozása és tesztelése a tanulmányi helyszínek számára;
 • Monitoring terv kidolgozása az egyes vizsgálati helyszínekre a WP5-tel együttműködve.

WP5 A SICS nyomon követése és értékelése

 • A WP3 -ban tesztelésre kiválasztott SICS megvalósítása az érdekeltekkel együttműködve
 • Ezeknek a SICS-eknek a nyomon követése 2-3 évig, hogy képesek legyenek értékelni a teljesítményt különböző időjárási körülmények között
 • Határozza meg, melyik SICS lenne a legmegfelelőbb az egyes helyszínekhez
 • Mutassa be a SICS -t az érintetteknek, hogy megosszák és megvitassák a nyomon követési és értékelési eredményeket
 • Egy közös adatbázis felépítése, amely lehetővé teszi a SICS végrehajtásának, nyomon követésének és értékelésének összehasonlítását a vizsgálati helyeken

WP6 Nagyítás és szintézis  A WP6 fő célkitűzései a következők:

 • Szintetizálja és integrálja a 3-5-ös munkacsoportok által elért eredményeket a különböző vizsgálati helyszíneken, hogy általános következtetéseket vonjon le a SICS alkalmazásáról
 • Fejlesszen ki és alkalmazzon kvantitatív, térben kifejezett modellt a talajjavító CS hatásainak európai szintű értékelésére egy jövőbeli forgatókönyv alapján
 • Interaktív eszköz kifejlesztése a SICS alkalmazási lehetőségeinek felmérésére Európában.

WP7 Szakpolitikai elemzés és szakpolitikai támogatás Meghatározni a jó szakpolitikai alternatívákat a többi munkacsoportban kutatott talajjavító technikák alkalmazásához. Pontosabban, a WP7 az intelligensebb és fenntarthatóbb mezőgazdaság megvalósításának intézményi (irányítási) szempontjaira összpontosít, és a következő célokat tűzi ki:

 • A jelenlegi irányelvek áttekintése a következőkkel kapcsolatban: talajminőség, talajromlás, és örökbefogadás a SICS
 • A javítandó szakpolitikai alternatívák kiválasztása talajminőség és a mezőgazdaságban a föld degradációjának megakadályozását különféle léptékekben (Európában, országos, szubnacionális és helyi szinten), valamint a részvételt követően többszereplős megközelítés.
 • A növekvő politikák előmozdítása örökbefogadás a SICS, a SoilCare tudományos eredményeit szakpolitikai tájékoztatókká alakítva

WP8 Terjesztés és kommunikáció

  • Fejlesszen ki egy fejlett és könnyen hozzáférhető SoilCare információs központot
  • Dolgozzon ki terjesztési és kommunikációs stratégiát meghatározott célok és célok alapján, hogy növelje a projekt láthatóságát és biztosítsa, hogy a projekt eredményei elérjék a kívánt célközönséget
  • Készítsen olyan kutatási eredményekből álló terjesztési termékcsomagot, amely megfelel az érdekelt felek különböző kategóriáinak a tanulmányi helyszíneken, nemzeti és európai szinten.

 

Projektpartnerek

Ezek a projektpartnerek a SoilCare projektben

        

  Partner sz. Partner neve Rövid név Ország
   1  Wageningen kutatás  WR  Hollandia  
   2  Newcastle Egyetem  NU  Egyesült Királyság
   3  KU Leuven  KUL  Belgium
   4  University of Gloucestershire  UOG  Egyesült Királyság
   5  Hohenheimi Egyetem  UH  Németország
   6  Tudásrendszerek Kutatóintézete  RIKS  Hollandia
   7  Kréta Műszaki Egyeteme  TUC  Görögország
   8  Közös Kutatóközpont  KKK  Olaszország
   9  Berni Egyetem  UNIBE  Svájc
   10  Milieu KFT  MLTD  Belgium
   11  Norvég Bioökonómiai Kutatóintézet  NIBIO  Norvégia
   12  Bodemkundige Dienst van België  BDB  Belgium
   13  Aarhus Egyetem  AU  Dánia
   14  Vad- és vadvédelmi természetvédelmi bizalom  GWCT   Egyesült Királyság
   15  Teagasc  TEAGASC  Írország
   16  A [Soil Cares Research] visszavonult a projektből  SCR  Hollandia
   17  Escola Superior Agrária de Coimbra  ESAC  Portugália 
   18  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului  ICPA  Románia
   19  Padova Egyetem  UNIPD  Olaszország
   20   A Lengyel Tudományos Akadémia Agrofizikai Intézete  IAPÁN  Lengyelország
   21  Wageningen Egyetem  WU  Hollandia
   22  Pannon Egyetem  UP  Magyarország
   23  Svéd Agrártudományi Egyetem  ULS  Svédország
   24  Agro Intelligence Aps.  AI  Dánia
   25  Növénykutató Intézet  VURV  Csehország
   26  Almeriai Egyetem  UAL  Spanyolország
   27  Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne

FRAB

 Franciaország
   28  Scienceview Media  SVM  Hollandia