PROC SOINS DU SOL ?

Evropská rostlinná produkce čelí výzvám zůstat konkurenceschopnou, při současném snižování negativních dopadů na životní prostředí. V současné době jsou výnosové úrovně v některých pěstebních systémech udržovány jen pomocí rostoucích vstupu (např. Živinami a pesticidy) une technologie, která maskuje pokles víniosůekscuj která maskuje pokles víniosnosti jakles. Tento nárůst vstupu muže snižovat ziskovost zemědělské výroby v důsledku stoupajících nákladů, při současném negativním vlivu na životní prostředí. Zlepšování stavu půd je nezbytné pro rozbití negativní spirály půdní degrade, zvyšování vstupů a nákladů a poškozování životního prostředí.

 

OBJECTIF

Souhrnný cíl SoilCare (projektu) je stanovit Potencial PUDU zlepšujících pěstebních systémů un identifikovat un otestovat místně specifické PUDU zlepšující pěstební systémy, které mají pozitivní dopady na rentabilitu un udržitelnost Zemědělské produkce v Evrope.

  • Zhodnotit, které systémy obdělávání půdy mohou být považovány jako za půdu zlepšující, identifikovat jejich přínosy, nedostatky a stanovit jejich potenciální dopadyho na kvalitu půdy une prostituée.
  • Stanovit a experimentálně ověřit půdu zlepšující pěstební systémy na šestnácti výzkumných stanovištích napříč Evropou.
  • Vyvinout a aplikovat jednotnou metodu pro posouzení přínosu a omezení, rentabilité a udržitelnosti půdu zlepšujících pěstebních systémů na výzkumných stanovištích.
  • Analyzovat překážky, kvůli kterým par farmáři nemuseli chtít používat vhodné půdu zlepšující pěstební systémy a zjistit možnosti různých pobítědek, které par podpořily zavaxedémét.
  • Vyvinout a aplikovat metodu využití výsledků z výzkumných stanovišť na celoevropské úrovni.
  • Vyvinout interaktivní nástroj nebo aplikaci, pro určení půdu zlepšujících pěstebních systémů napříč Evropou.
  • Analyzovat vliv zemědělské a environmentální politiky na přijetí nových pěstebních systémů v zemědělské praxi.