SOIL DE MIÉRT?

Európa növénytermesztésének azzal a kihívással kell szembenéznie, hogy olymódon maradjon versenyképes, ami egyúttal a negatív környezeti hatások csökkentését est eredményezi. A produktivitás jelenlegi szintje számos földhasználati rendszer esetében csupán az input anyagok (pl. Tápanyagok és növényvédoszerek), valamint technológiai rávelítások megnóvelé gihata vátáveltátások megnóvelé gihata vegis ajtaji
est okoz. Une entrée felhasznált mezogazdaságban anyagok ilyen mértéku növelése a jövedelmezoséget is csökkenheti a megnövekedett ráfordítások miatt, miközben a környezet állapotjaát is negatíshat befoly. A talajállapot javítására szükség van a talajpusztulás negatív spiráljának, illetve a növekvo inputok, költségek és környezeti károk megállításának érdekében.

CÉLKITUZÉS

A SoilCare átfogó célja a talajállapot-javító talajhasználati, malade. növénytermesztési rendszerekben rejlo potenciál felmérése, illetve az olyan termohely-speci? kus talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek azonosítása és vizsgálata, melyek Európa-szerte javítják a jövedelmezoséget és fenntarthatóságot. Fo célok

  • Annak áttekintése, hogy mely növénytermesztési rendszerek tekinthetok talajállapot-javító hatásúnak, ezek elonyeinek és hátrányainak számbavétele, valamint a talaj- és környoltetselésé átrányainak számbavétele, valamint a talaj- és környoltetselésé ällapotel és környoltèzelés ällapisbällap ällapis
  • Talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek kiválasztása és16 mintaterületen törteno tesztelése Európa-szerte.
  • Olyan komplex módszertan kidolgozása és alkalmazása, amely alkalmas a talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek elonyeinek, korlátainak, jövedelmezoségének és fennütarthatótérekelrekelrekelen tékératék és fennütarthatótérekelrekelrekel.
  • Un talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek gyakorlati alkalmazása korlátainak felmérése és annak elemzése, hogy milyen módon érheto el, hogy a gazdák kello meggyozógifel alcazel.
  • Módszer kidolgozása és alkalmazása a mintaterületeken elért eredmények európai szintu kiterjesztésére.
  • Interaktív eszköz kifejlesztése a talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek kiválasztására eltéro európai adottságok között.
  • A mezogazdasági és környezetpolitika növénytermesztési rendszerek megválasztásában játszott szerepének értékelése