DE CE SOIN DU SOL ?

Productia agricola en Europa trebuie sa ramâna competitiva, en conditiile and care impactul negativ asupra mediului inconjurator sa fie cât mai redus. În prezent, nivelele de productie în unele sisteme de cultivare sunt mentinute prin utilizarea unor inputuri ridicate (de ex. Nutrienti si pesticide) si unor tehnologii care mascheaza productivitatea redusa a solului datorata calitatii sale slabe. Les zones utilisées pour les intrants agricoles sont réductrices efficaces et rentabilisées par une ale costurilormari et acestora si un acelasi timp afecteaza în sens negativ mediul înconjurator. Prin îmbunatatirea calitatii solului aparitia proceselor degradare este atenuata, inputurile si implicit costurile sunt mici, iar impacturile négatif asupra mediului înconjurator sunt semni? cativ reduse.

OBIECTIF
Obiectivul general al proiectului SoilCare este acela de a evalua poten? Ialul sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului si de a identifica si testa sisteme imbunatite de cultivare a solului specifice fiecarei zone de studiu, care to un impact pozitivati ​​asupra profit. 

Spécifice obiectif

  • Analiza sistemelor de cultivare pot de soins imbunatati calitatea solului, identi? carea avantajelor si dezavantajelor actuale, evaluarea impactului réel si potentiel asupra calita? ii solului si mediului înconjurator.
  • Selectarea si testarea unor sisteme îmbunatatite de cultivare a solului în 16 zone de studiu din Europa.
  • Dezvoltarea si aplicarea unei metodologii integrer pentru evaluarea benefilor, restrictiilor, rentabilitatii si durabilitatii sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului în zonele de studiu.
  • Studiul posibilelor obstacole întâmpinate în adoptarea unor sisteme îmbunatatite de cultivare a solului adecvate if analiza modului în care fermierii pot fi încurajati printr-o legal corespunzatoare în utilizarea acestor sisteme.
  • Dezvoltarea si aplicarea unei metode pentru extrapolarea rezultatelor de la nivel de zona de studiu la nivel européenne.
  • Dezvoltarea unui instrument interactiv pentru selectarea sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului pe tot cuprinsul Europei.
  • Analiza efectului politicilor agricole si de mediu asupra adoptarii sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului