20 mai 2106

Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN avec Lublinie

Odbyły się

Warsztaty na temat sposobów poprawy jakości gleb w zrównoważonej produkcji roślinnej

w ramach projektu «Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie» («Soil Care for rentable et production agricole durable en Europe ») (Nr projektu 677407-2)

realizowanego w Programie Horyzont 2020-SFS-2B-2015

(okres realizacji: 2016-2021)

 W warsztatach wzięło udział liczne grono przedstawicieli środowisk związanych z poruszaną tematyką zarówno z Lubelszczyzny, jak iz województwa mazowieckiego.

Zrealizowany programme warsztatów:

Otwarcie warsztatów, powitanie uczestników

Référentiel :

  • Badania jakości gleb w projekcie «Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie», Magdalena Frąc
  • Czynniki warunkujące jakość gleb w Polsce, Jerzy Lipiec
  • Znaczenie wody w produkcji roślinnej w Polsce, Bogusław Usowicz

Przerwa (kawa, herbata)

Dyskusja na temat sposobów poprawy jakości gleb

Zakończenie warsztatów

Atelier1 1 Atelier1 2 Atelier1 3 Atelier1 4 Atelier1 5
Atelier1 6 Atelier1 7 Atelier1 8 Atelier1 9 Atelier1 10
Atelier1 11 Atelier1 12 Atelier1 13    

 


W dniu 22 septembre 2016 roku o godzinie 10:00 w sali B213 Instytutu Agrofizyki PAN odbył się panel ekspertów w ramach projektu „Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie » („Entretien du sol pour rentable et production végétale durable en Europe »), Nr projektu 677407-2, realizowanego w Programie Horyzont 2020-SFS-2B-2015 (okres realizacji: 2016-2021)

Celem panelu ekspertów było przeprowadzenie analyse otoczenia projektu ze wskazaniem instytucji oraz indywidualnych rolników zainteresowanych ochroną gleb w zrównoważonej produkcji roślinnej.

 Atelier23 1    Atelier23 2    Atelier23 3

W dniu 9 mars 2018 r. odbędzie się w Instytucie Agrofizyki PAN spotkanie panelu ekspertów w ramach projektu «Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie» («Soil Care for rentable et production végétale durable en Europe »).

PROGRAMME POSIEDZENIA PANELU EKSPERTÓW

Otwarcie posiedzenia, powitanie uczestników

Référentiel :

Zadania realizowane w ramach projektu "Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europe", Magdalena Frąc
Jakość gleb - wpływ materii organicznej, Jerzy Lipiec
Właściwości cieplne gleb wzbogaconych materią organiczną, Bogusław Usowicz
Przerwa (kawa, herbata)

discussion

Zakończenie posiedzenia

PROGRAMME DO POBRANIA

 Partie prenantePanelMars2018 1

Partie prenantePanelMars2018 3

Partie prenantePanelMars2018 4

Partie prenantePanelMars2018 5

Partie prenantePanelMars2018 6

Partie prenantePanelMars2018 7