HVORFOR SOILCARE?

Europæisk planteproduktion har en betydelig udfordring med en bevare sin konkurrenceevne, samtidig med en miljøpåvirkningerne Mindkes. I øjeblikket opretholdes produktionsniveauet a menudo omfattende brug af indsatsfaktorer (p.ej. næringssto? Er og pesticider) samt teknologi, der skjuler produktionstab forårsaget af forringet jordkvalitet. Overdreven brug af dise indsatsfaktorer kan på sigt reducere jordens frugtbarhed og påvirker miljøet negativt. Jordforbedring er nødvendig para en bryde den espiral negativo de reduceret jordfrugtbarhed, øget indsatsfaktorforbrug, øgede omkostninger og skade på miljøet.

FORMAL

Det overordnede mål med SoilCare er en vurdere potentialet para jordforbedrende dyrkningssystemer, samt identi? cere og afprøve stedsspecifikke jordforbedrende dyrkningssystemer, der har positivo indvirkninger på rentabilitet og bæredygtighed i Europa. 

Hovedformål

  • En undersøge hvilke dyrkningssystemer der kan betragtes som værende jordforbedrende, en identi? cere aktuelle fordele og ulemper, og en vurdere nuværende og potentiel indvirkning på jordkvalitet og miljø.
  • En udvælge- og teste jordforbedrende dyrkningssystemer i 16 Europæiske studieområder.
  • En udvikle og anvende en integreret metode til vurdering af fordele og begrænsninger samt rentabilitet og bæredygtighed af jordforbedrende dyrkningssystemer i studieområderne.
  • En la barrera inferior para implementar af egnede jordforbedrende dyrkningssystemer og at analysere hvordan landmænd gennem egnede incitamenter kan opmuntres til at tage diss i brug.
  • En udvikle og anvende en metode til opskalering af resultater fra Forsøgsstederne til europæisk niveau.
  • En udvikle et pan-europæisk, interaktivt værktøj til identifikation af egnede jordforbedrende dyrkningssystemer.
  • ¿En analysere e? ekten af ​​jordbrugs- og miljøpolitiske tiltag til fremme af egnede dyrkningssystemer.