DE CE SOILCARE?

Productia agricola in Europe trebuie sa ramâna competitiva, in conditiile in care impactul negativ asupra mediului inconjurator sa fie cât mai redus. En primer lugar, el nivel de producción en un sistema de cultivo único mentinute prin utilizarea unor inputuri ridicate (de ex. Nutrienti si pesticida) si un cuidado tehnologii mascheaza productivitatea redusa a solului datorata calitatii sale slabe. Utilizarea unor inputuri agricole ridicate son ca efect reducerea profitabilitatii datorita costurilormari ale acestora si în acelasi timp afecteaza în sens negativ mediul înconjurator. Prin îmbunatatirea calitatii solului aparitia proceselor de degradare este atenuata, inputurile si implícita costurile sunt mici, iar impacturile negativo asupra mediului înconjurator sunt semni? cativ reduse.

OBIECTIV
Obiectivul general al proiectului SoilCare este acela de a evalua poten? Ialul sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului si de a identifica si testa sisteme imbunatatite de cultivare a solului specifice fiecarei zone de studiu, care au un impact pozitiv asupra profitabilitatii durabilitatii. 

Especificidad objetivo

  • Analiza sistemelor de cultivare care pot imbunatati calitatea solului, identi? carea avantajelor si dezavantajelor actuale, evaluarea impactului actual si potencial asupra calita? ii solului si mediului înconjurator.
  • Selectarea si testarea unor sisteme îmbunatatite de cultivare a solului en 16 zone de studiu din Europa.
  • Dezvoltarea si aplicarea unei metodologii integran pentru evaluarea beneficiilor, restrictiilor, profitabilitatii si durabilitatii sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului în zonele de studiu.
  • Studiul posibilelor obstacole întâmpinate în adoptarea unor sisteme îmbunatatite de cultivare a solului adecvate si analiza modului în care fermierii pot fi încurajati printr-o legislatie corespunzatoare în utilizarea acestor system.
  • Dezvoltarea si aplicarea unei metode pentru extrapolarea rezultatelor del nivel de zona de studiu el nivel europeo.
  • Dezvoltarea unui instrument interactiv pentru selectarea sistemelor îmbunatatite de cultre a solului pe tot cuprinsul Europei.
  • Analiza efectului politicilor agricole si de mediu asupra adoptarii sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului