20 de mayo de 2106

Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie

odbyły się

Warsztaty na temat sposobów poprawy jakości gleb w zrównoważonej produkcji roślinnej

w ramach projektu „Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie” („Cuidado del suelo para rentable y producción agrícola sostenible en Europa ”) (Nr projektu 677407-2)

realizowanego w Programie Horyzont 2020-SFS-2B-2015

(okres realizacji: 2016-2021)

 W warsztatach wzięło udział liczne grono przedstawicieli środowisk związanych z poruszaną tematyką zarówno z Lubelszczyzny, jak iz województwa mazowieckiego.

Programa Zrealizowany warsztatów:

Otwarcie warsztatów, powitanie uczestników

Referaty:

  • Badania jakości gleb w projekcie „Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie”, Magdalena Frąc
  • Czynniki warunkujące jakość gleb w Polsce, Jerzy Lipiec
  • Znaczenie wody w produkcji roślinnej w Polsce, Bogusław Usowicz

Przerwa (kawa, herbata)

Dyskusja na temat sposobów poprawy jakości gleb

Zakończenie warsztatów

Taller1 1 Taller1 2 Taller1 3 Taller1 4 Taller1 5
Taller1 6 Taller1 7 Taller1 8 Taller1 9 Taller1 10
Taller1 11 Taller1 12 Taller1 13    

 


W dniu 22 Września 2016 roku o godzinie 10:00 w sali B213 Instytutu Agrofizyki PAN odbył się panel ekspertów w ramach projektu „Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie ” („Cuidado del suelo para rentable y producción agrícola sostenible en Europa ”), No projektu 677407-2, realizowanego w Programie Horyzont 2020-SFS-2B-2015 (okres realizacji: 2016-2021)

Celem panelu ekspertów było przeprowadzenie analizy otoczenia projektu ze wskazaniem instytucji oraz indywidualnych rolników zainteresowanych ochroną gleb w zrównoważonej produkcji roślinnej.

 Taller23 1    Taller23 2    Taller23 3

W dniu 9 marca 2018 r. odbędzie się w Instytucie Agrofizyki PAN spotkanie panelu ekspertów w ramach projektu „Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie” („Cuidado del suelo para rentable y producción agrícola sostenible en Europa ”).

PROGRAMA POSIEDZENIA PANELU EKSPERTÓW

Otwarcie posiedzenia, powitanie uczestników

Referaty:

Zadania realizowane w ramach projektu „Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie”, Magdalena Frąc
Jakość gleb - wpływ materii organicznej, Jerzy Lipiec
Właściwości cieplne gleb wzbogaconych materią organiczną, Bogusław Usowicz
Przerwa (kawa, herbata)

discusión

Zakończenie posiedzenia

PROGRAMA DO POBRANIA

 StakeholderPanelMarzo2018 1

StakeholderPanelMarzo2018 3

StakeholderPanelMarzo2018 4

StakeholderPanelMarzo2018 5

StakeholderPanelMarzo2018 6

StakeholderPanelMarzo2018 7