Print

PROC SOILCARE?

Evropská rostlinná produkce čelí výzvám zůstat konkurenceschopnou, při současném snižování negativních dopadů na životní prostředí. V současné době jsou výnosové úrovně v některých pěstebních systémech udržovány jen pomocí rostoucích vstupu (např. živinami a pesticidy) a technologie, která maskuje pokles výnosnosti jako důsledek snižující se kvality pudy. Tento nárůst vstupu muže snižovat ziskovost zemědělské výroby v důsledku stoupajících nákladů, při současném negativním vlivu na životní prostředí. Zlepšování stavu půd je nezbytné pro rozbití negativní spirály půdní degradace, zvyšování vstupů a nákladů a poškozování životního prostředí.

 

CÍL

Souhrnný cíl SoilCare (projektu) je stanovit potenciál půdu zlepšujících pěstebních systémů a identifikovat a otestovat místně specifické půdu zlepšující pěstební systémy, které mají pozitivní dopady na rentabilitu a udržitelnost zemědělské produkce v Evropě.